شورای مرکزی جبهه ملی ایران: ترور و خشونت را قویا محکوم می کنیم؛ نسبت به امنیت و کیان ملی میهنمان نگرانیم

ملت شرافتمند ایران !

جبهه ملی ایران و همه ی پیروان راه دکتر محمد مصدق و آزادیخواهان و میهن دوستان کشور نسبت به رویدادهای اخیر منطقه شدیدا متاسف بوده و نگران آینده ی ایران میباشند .

جبهه ملی ایران بر اساس اصول اعتقادی و طرز تفکر خود هرگونه قتل و کشتار و ترور افراد توسط هر شخص یا هر سازمان یا هر دولت را، در هر زمان و در هر نقطه ای از جهان ، جنایتکارانه و غیر انسانی میداند و بر پایه همین اعتقاد ، ترور اخیر مقام نظامی ایران ، سردار قاسم سلیمانی به وسیله دولت آمریکا را شدیدا محکوم می نماید . این عمل نا بخردانه ی دولت آمریکا نه تنها به شان و حیثیت این کشور به عنوان ابر قدرتی که خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر قلمداد میکند ، صدمه وارد کرد ، بلکه به جنبش آزادیخواهی و حق طلبی ملت بزرگ ایران نیز آسیب و زیان وارد نمود .

جبهه ملی ایران به عنوان یک مسئولیت و وظیفه ملی ، در این شرایط حساس تاریخی به زمامداران کشور نیز هشدار می دهد توجه داشته باشند که دمیدن به تنور کینه ورزی ها و نفرت پراکنی ها و تاکید برتلافی جویی و انتقام گیری ممکن است به دور تسلسلی شوم از انتقام گیری ها منجر شده و کشور را در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دهد و تمامیت ارضی و امنیت و حیات سیاسی و اقتصادی وطن عزیزمان ، در معرض خطرات جدی قرار گیرد .

جبهه ملی ایران مصرانه خواستار خویشتن داری حاکمیت جمهوری اسلامی است و اعتقاد دارد که نباید بهانه ای به دست جنگ سالاران دنیا جهت حمله به خاک ایران و نابود کردن تمام زیر ساخت های کشور داده شود . باید در اتخاذ هر تصمیمی نه احساسات و هیجانات ، که محاسبه دقیق و تنها حفظ منافع و مصالح و کیان ملی مطمح نظر واقع شود .

هیجدهم دی ماه ۱۳۹۸
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.