گفتگو پیرامون کارنامه جمهوری اسلامی از انقلاب تا کنون

گفتگوی رضا گوهرزاد با بهزاد کریمی ، مریم سطوت و مهدی عربشاهی پیرامون کارنامه جمهوری اسلامی از انقلاب تا کنون / چرا تحریم انتخابات ، تداوم خیزش های دیماه 96 و آبانماه 98 است

Pouyesh 02-09-20 پویش from reza goharzad on Vimeo.

تلویزیون اندیشه

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.