شماره ۳۳ نشریه میهن با موضوع «کرونا ما را به کجا می‌برد؟» منتشر شد

سرسخن سی و سوم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhan

در حالی که در آستانه انتشار شماره جدید میهن بودیم بحران همه‌گیری ویروس کووید ۱۹، زندگی همه ما را در ایران و جهان دگرگون کرد؛ از این رو شورای دبیران میهن تصمیم گرفت روال عادی انتشار نشریه تدارک دیده شده را به تعویق بیندازد و با سرعتی بیشتر از زمان ادواری انتشار میهن، شماره ویژه ای را در رابطه با این بحران ملی، جهانی و انسانی تدارک ببیند.

این بحران در ایران به علت پنهانکاری و مصلحت اندیشی های ضد انسانی مبنی بر ترجیح مصلحت های نظام و نیز خرافات مذهبی بر جان انسان ایرانی شیوع شتابناکی گرفت و به از دست رفتن جان‌های پرشماری از هموطنان‌مان، از جمله کادر فداکار نظام درمانی کشور انجامید.

به هر روی؛ بحران کرونا اینک به امری فراسیاسی و به مثابه یک امر حیاتی برای کلیه شهروندان ایران و کلیه مردمان جهان تبدیل شده است؛ تا آنجا که بعضی معتقدند این بحران چنان عمیق و اثرگذار است که تاریخ کشورمان و تاریخ جهان را باید به قبل و بعد از آن تقسیم کرد و ضمن ارتباط وثیقی که این بحران با سیاست و اقتصاد داخلی و جهانی دارد اینک باید در مرتبه اول به عنوان یک امر انسانیِ فوری و اضطراری، فراتر از صف‌بندی‌های سیاسی در داخل و خارج  و در سطح بین‌الملل، با آن مواجه شد.

بنابر آنچه گذشت شورای دبیران نشریه میهن در ششمین سال فعالیت خود تصمیم گرفت موضوع شماره سی و سوم میهن را به پاسخ به این پرسش اختصاص دهد که:

«کرونا ما را به کجا می‌برد؟»

در این راستا از صاحب نظران و همکاران نشریه میهن خواستیم در باره یک یا چند موضوع از پرسش های مهم زیر نقطه نظرات و تجارب شان را با خوانندگان ما به اشتراک بگذارند و  به ما در بررسی ابعاد گوناگون بحران پیش آمده برای انسان ایرانی و کلیه ساکنان این کره خاکی یاری رسانند:

 • +تاثیرات اقتصادی بحران کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران چیست؟
 • +آیا این بحران پیامدهای سیاسی نیز در ایران در پی خواهد داشت؟
 • +زلزله الهیاتی که در باورهای سنتی مذهبی ایجاد کرده چه شدت و گستره ای خواهد داشت؟
 • +تاثیرات جهانی این بحران در اقتصاد و نگرش اقتصادی قدرتهای مسلط جهانی چیست؟
 • +عوامل علمی و ژنتیکی پیدایش این بحران و پیامدهای آن چه درس یا درس های پزشکی و بهداشتی برای سلامتی انسان مدرن دارد؟
 • +این بحران چه تاثیر و تاثری در باره محیط زیست و ارتباط بشر با آن داشته و خواهد داشت؟
 • +این بحران چه تاثیری بر کارکرد رسانه ها در شرایط فوق العاده داشته و خواهد داشت؟
 • +تاثیرات اجتماعی این بحران در دوران و پس از پایان خود بر روابط اجتماعی (درسطح ملی و جهانی) چیست؟
 • +تاثیرات روانشناختی این بحران در دوران و پس از پایان خود بر انسانها (در سطح ملی و جهانی) چیست؟
 • +بحران کووید ۱۹ چقدر روابط بین الملل را دگرگون کرده و خواهد کرد؟
 • +آیا بحران کووید ۱۹ پیامدهای فلسفی نیز در پی خواهد داشت؟

شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

مطالب این شماره:
سرسخن سی و سوم

·  کرونا و شالوده‌شکنی در الهیات مشهور شیعه

·  کرونا و پارانویا؛ الاهیّات جاهلیّت

·  امنیت و نظم بین الملل در پساکرونا

·  درس هائی برای پسا کرونا

·  جهان پساکرونا، ایران و ناسیونالیسم ایرانی!

·  ویروس کرونا و نقد دین و دینداری در سایه حکومت اسلامی

·  از توفان عالمگیر کرونا با کدام کشتی نوح نجات می یابیم؟

·  بحران کروناویروس: بوته ی آزمایشِ عبورِ از خودخواهی های ملّی گرایانه

·  کرونا در شبکه های اجتماعی!

·  آسیب پذیری کدام اقتصادها از رکود جهانی کرونا بیشتر است؟

·  «حاکمان ایران؛ فقدان نگاه ملی، برهوت نگاه انسانی» و «جهانی که برپشانه سابق خواهد چرخید!»

·  بیماری‌ عالم‌گیر کووید-۱۹

·  گونه شناسی گفتمان روحانیت در مواجهه با کرونا

·  کرونا، تحریم و اقتصاد ایران

·  آیا بشر به این فاجعه نیاز داشت؟

·  تاثیرات کرونا بر جامعه‌ی ایرانی

·  ویروسِ کُرونا نقاب از چهره‌ی ایدئولوژی نئو‌لیبرال برمی‌دارد

·  جایگاه ایران و جهان در دنیای پساکرونا

·  جنگ طبیعت و جهان بی‌رهبری

·  ضربه‌ی ناشی از بیماری سراسرگیر کُرونا  و بروزِ یک بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسیِ ریشه دار

·  کرونا؛ دروغ‌های امروز، امیدهای فردا

·  در این آشوب کرونائی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *