در بحران کرونا تنش بین ایران و آمریکا به کدام سمت میرود؟

«میزگرد جمهوری خواهی»

در بحران کرونا تنش بین ایران و آمریکا به کدام سمت میرود؟
مهمانان: خانم فرزانه عظیمی و آقایان فرهاد فرجاد، کامبیز قائم مقام و پرویز مختاری
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ می ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Leave a Reply

Your email address will not be published.