میزگرد: تمرکز زدایی در خدمت ‍پیشرفت و دموکراسی است یا در خدمت تجزیه کشور

«میزگرد جمهوری خواهی»

تمرکز زدایی در خدمت ‍پیشرفت و دموکراسی است یا در خدمت تجزیه کشور

مهمانان:
آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز مختاری، وهاب انصاری و مزدک لیماکشی
۷ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ می
۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.