میزگرد: آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان

«میزگرد جمهوری خواهی»

آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان

مهمانان: آقایان خسرو قدیری، سهراب پهلوان و مزدک لیماکشی

۱۱ تیر ۱۳۹۹ برابر با اول ژوئیه ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Leave a Reply

Your email address will not be published.