سخنرانی مهرداد درویش پور: در باره خشونت های ناموسی

در ششمین سخنرانی از مجموعه وبینارهای کمپین “علیه خشونت ناموسی”، مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره الگوهای مختلف مردانگی و ارتباط آنها با خشونت های ناموسی سخنرانی کرد.

کمپین “علیه خشونت ناموسی”

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.