رئیسی متهم به جنایت علیه بشریت است؛ نماینده مردم ایران در سازمان ملل نیست

روزچهارشنبه قرار است ابراهیم رئیسی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شر کت کند. رئیسی از اعضای هیئت مرگ در سال ۶۷ بود و در صدور حکم کشتار هزاران زندانی سیاسی مسئولیت حقوقی و کیفری دارد. کشتاری که یکی از پایوران آن بنام حمید نوری همین امسال در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شد.

ابراهیم رئیسی در سال گذشته در یک انتخابات فرمایشی که نمایندگان اکثر نیرو های سیاسی، حتی بخشی از خودی های حکومت نیز از شرکت در آن منع شده بودند وانتخابات از طرف اکثر یت مردم ایران و نیرو های سیاسی تحریم شده بود به ریاست جمهوری منتصب شد. او در واقع امر رئیس جمهوری قانونی مردم ایران نیست.

ابراهیم رئیسی درشرایطی در مجمع عمومی سخنرانی می کند که مردم در سرتاسر ایران دربسیازی از شهر های بزرگ و کوچک به دنبال کشته شدن مهسا امینیی دختر ۲۲ ساله توسط نیرو های انتظامی حکومت ایران و در اعتراض به  تبعیض علیه زنان و  حجاب اجباری علیه دیکتاتوری جاکمیت جمهوری اسلامی  بپاخاسته اند

ابراهیم رئیسی باید به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بین المللی محاکمه شود نه این که به عنوان نماینده مردم ایران در سازمان ملل برای جهانیان سخن بگوید. دبیرکل سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل از این امر آگاهی کامل دارند و در عمل می بایست مانع حضور رئیسی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شوند.

این که متهمین به جنایت علیه بشریت بتوانند به عنوان نماینده یک کشور در سازمان ملل سخن بگویند یک بدعت نامناسب در سطح بین المللی نیز می باشد.

اتحاد جمهوری خواهان ایران ابراهیم رئیسی را شایسته نمایندگی مردم ایران در سازمان ملل نمی داند  و به همراه دیگر نیروهای سیاسی و مدنی ایران به این امر اعتراض می کند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ – ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *