مردم  ایران برای برچیدن حجاب اجباری دست به نافرمانی مدنی می زنند

عوامل حکومت اسلامی در شهرهای مختلف کشور به دختران و زنان بدلیل نداشتن حجاب اجباری حمله ور شده و به ضرب و شتم آن ها می پردازند. حمله وحشیانه به آرمیتا گراوند که منجر به مرگ مغزی او شده، نمونه فاجعه بار این سیاست است. در مقابل، مردم در بسیاری شهرها چون مشهد، زنجان، تبریز و … خود جوش در برابر ماموران مزدور حکومت ایستادگی نموده و از زنان دفاع می‌کنند. واقعیت این است که عرف جامعه ایرانی تغییر کرده و رژیم در تنگنای بیشتری قرار گرفته است.  بیهوده نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام  مواردی از طرح مصوبه مجلس گوش به فرمان علی خامنه ای را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته است. این تصمیم حکومت اسلامی بدلیل مقاومت مدنی شجاعانه و گسترده مردم ایران و اعتراض سازمان ملل به آن جهت تصویب چنین قوانین مغایر با بیانیه جهانی حقوق بشر و قوانین سازمان ملل است. اگرچه با شناختی که از این نظام در دست است،  تاخیر در اجرای این قانون را میباید موقتی تلقی کرد. در نتیجه، نافرمانی مدنی مردم در اعتراض به تحمیل مقررات سرکوبگرانه و ارتجاعی حکومت، از جمله این قانون، یکی از موثرترین عملکردهای جامعه مدنی و تک تک ایرانیانی است که برای تامین دمکراسی و حقوق انسانی خود به مقابله با حکومت استبدادی دینی به پا خاسته‌اند.

اتحاد جمهوری خواهان ایران قاطعانه از همه هموطنانی که با نافرمانی مدنی خود علیه مقررات  تحمیلی، ضد زن  و غیر انسانی حجاب اجباری با هدف لغو این مقررات مبارزه می کنند، پشتیبانی می کند.

زن زندگی آزادی

هیات سیاسی اجرایی
 اتحاد جمهوری خواهان ایران

۳۰ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *