نامه سرگشاده به نخست وزیر سوئد

آقای اولف کریسترسون
کشور سوئد در میان مردم ایران و اذهان مردم جهان کشوری دموکراتیک و پایبند به حقوق بشر شناخته شده است. متاسفانه اقدامات اخیر شما در آزاد نمودن حمید نوری که در کشتار هزاران زندانی سیاسی مشارکت داشته به اعتبار دولت شما لطمه جدی وارد کرده است.

قوه قضائیه سوئد با دقت تمام، با حضور وکلای مدافع متهم، به اتهامات او رسیدگی و در نهایت وی را به حبس ابد محکوم نمود. این اولین بار بود که در یک دادگاه معتبر جهانی کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران روایت شد و یکی از مجریان آن محکوم شد.

این قضاوت مرهمی بود بر دل هزاران خانواده داغدار و دادخواه و نقطه ای  روشن  از عدالت در دل تاریکی و برگ درخشان دیگری بر کارنامه درخشان دستگاه قضایی سوئد. ما قویا از آزادی دو شهروند سوئد یوهان فلودروس و سعید عزیزی از دستگاه مخوف حکومت ایران خوشحالیم ولی معتقدیم برای آزادی آنها و سایر بیگناهان دربند حکومت ایران می باید از روش های دیگری بهره گرفت.

لازم به یاد آوری و هشدار است که این گونه توافقات با دیکتاتوری حاکم بر ایران موجب تقویت گرایش گروگانگیری شهروندان شما و سایر کشورهای اروپایی و همچنین نقض فاحش تر حقوق بشر در ایران توسط حکومت ایران خواهد شد.

با احترام

کانون ایرانیان جمهوری خواه جنوب سوئد
جمهوری خواهان سکولار دموکرات – هامبورگ
کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران
جمهوری خواهان سکولار دمکرات- فرانکفورت
جمهوری خواهان انقلاب مهسا(جام) – هایدلبرگ
کادر درمان برای دموکراسی و حقوق بشر (برلین مد)
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش
ایرانیان جمهوری خواه استرالیا
کمیته پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک مردم ایران – برلین
دادخواهان خاوران
شورای دموکراتیک پاریس( برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران)
شورای دموکراتیک ایرانیان (برای حمایت از جنبش های مردمی در ایران) در ایتالیا – ونیز

سایر انجمن ها که از نامه سرگشاده اعلام پشتیبانی کرده اند.

فوروم ایرانیان اتریش
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس
کانون حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی- تورنتو

۲۴ ژوئن ۲۰۲۴

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *