سازگار سازی اسلام و دمکراسی

بایستگی مباحث نظری گفتگوی نظری و رسیدن به تفاهمی بر سر چهر کشورداری و دمکراتیک سازی دولت بی گمان عامل مهمی در گذار از جمهوری اسلامی است. ولی در وهله نخست چنین کوششی برای همگرایی را نباید چنین تعبیر کرد که بدون دستیابی به فرهنگی دمکراتیک، گذار به دمکراسی ناممکن است. دمکراسی حاصل نیازهای افراد در جامعه مدرن و پیکار […]

» ادامه

تفاوت رویکردها در نقد اجتماعی

فشرده: نوشتار حاضر، به روش های متفاوت و عوامل تأثیرگزار بر نقد اجتماعی همچون زیربنای سمتگیری های سیاسی و اجتماعی می پردازد. پرسش آغازین این است که روش های نقد اجتماعی با چه ملاکی از یکدیگر متمایز می شوند؟ در این رهگذر، به کمک مفهوم vantage point یا “نگرگاه”، تفاوت رویکردها در نقد اجتماعی بر اساس “فاصلۀ نقادانۀ” آنها از […]

» ادامه

آیا جامعه اروپایى سکولار است؟

هم اندیشی گاهنامۀ خرمگس پیرامون سکولاریزم     مدیر بخش پژوهش هاى فلسفۀ سیاسى دانشگاه توبینگن – جمهورى فدرال آلمان   برگردان: امیر طبرى  در نگاه نخست، سخنى ساده و روشن است؛  جامعه اروپایى به دنبال دوران روشنگرى رفته رفته از کلیسا و هم چنین از دین دور شده است. این فاصله گیرى گاهى به نرمى و آهستگى و گاهى […]

» ادامه

سکولاریته و ابراز وجود، سمبلهای یک جامعه مدرن و آزاد

از سِلفی تا ابراز وجود سیاسی، سکولاریته و ابراز وجود، سمبلهای یک جامعه مدرن و آزاد عکس های سِلفی که ما امروزه در هر موقعیتی از خود می گیریم در حقیقت به معنی ثبت خود بعنوان اینکه “من هستم”، و نشانه ای از ابراز وجود و خودنمایی انسان در برابر دیگران، و نیز انعکاس فریاد فردریش نیچه که “اینک انسان” […]

» ادامه

خشونت و کشتار در ادیان دیگر

گرد آلتهوف، توماس بوئر، و پری اشمیدت لویکر (استادان دانشگاه و اعضای شبکه‌ی «دین و سیاست» در دانشگاه مونستر(آلمان) ترجمه: محمد ربوبی عنوان اصلی مقاله: مسیحی‌ها و بودیست‌ها نیز در کشتار دست کمی از مسلمان‌ها ندارند پس از حملات مرگبار در پاریس و کپنهاگ، اینک توجه‌ی عموم، به توانایی اعمال قهر در دین اسلام متمرکز شده، اما سایر ادیان جهانی […]

» ادامه

چگونه می شود دیکتاتور ها را شناخت ؟

چه کسی را می توان دیکتاتور نامید؟ شاید پاسخ به این پرسش چندان هم مشکل نباشد. براساس داده های جدید روانشناسی و تحلیل تیپ های شخصیتی، شناخت و بررسی شخصیت دیکتاتورها کار چندان مشکلی نیست. چرا که تاریخ زندگی آن ها به سادگی قابل دسترس است. دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، و بزرگسالی آن ها را می توان بررسی کرد […]

» ادامه

سکولاریسم: در مصاحبه با فیلسوف آمریکایی، مایکل والزر

مصاحبۀ اختصاصی گاهنامۀ فلسفی خرمگس با فیلسوف آمریکایی، مایکل والزر [۱] پروفسور والزر، نخست سپاس دارم برای قبول انجام مصاحبه با گاهنامۀ فلسفی خرمگس. ابتدا با پرسش های دو دبیر دیگر این گاهنامه آغازمی کنیم: رامین جهانبگلو که نوشته های متعددی در زمینۀ سکولاریزم به طور عام و رویکرد گاندی به حل تنش میان رهایی ملی هند و هندوییزم به […]

» ادامه

بحثی در باره پرخاشگری وخشونت

زمینه های فیزیولوژیکی – روانی و اجتماعی پرخاشگری و خشونت[۱] مبحث خشونت، موضوعی بسیار پیچیده، چند وجهی وپر ریشه است که برای توضیح، واکاوی، پیش بینی و کنترل وتغییر آن، لازم است که از فیزیولوژی و کارکرد مغز، روان شناسی، جامعه شناسی و عوامل تاثیر گذار فرهنگی , و مذهب کمک گرفت. لذا برای مطا لعه علمی وکنترل شده خشونت، […]

» ادامه

زمینۀ راه رشد سکولاریسم در ایران

پیش درآمد پلورالیسم در سکولاریسم دین در اندیشۀ فلسفی ایران باستان دین همواره عنصر برتر تجربۀ دینی و دکترین  پساسکولار مبنای رشد سکولاریسم ایرانی: تلفیقی میان هابرماس و رولز روشنفکر سکولاریسم در بافت ایرانی: جمعبندی فهرست منابع پیش درآمد سلسله مباحث این نوشته دو تز مرکزی دارند: –          برای رسیدن به سکولاریسمی بر پایۀ اصول دمکراتیک در ایران، نیاز به […]

» ادامه

دو مفهوم از سکولاریزم

ترجمه از متن اصلی به زبان انگلیسی:   Two Concepts of Secularism                                         برای بسیاری از ما سکولاریزم، زمینی ناشناخته است و همچنان بی تردید، مفهومی به درستی تعریف و تشریح نشده.  طی بیش از ۱۵۰ سال، روشنفکران، سیاستمداران و متالهه، واژه های ” سکولار” و “سکولاریزم” را به گونه ای مبهم به کار برده اند. از این رو نیاز به […]

» ادامه
1 32 33 34 35 36