شبکه اجتماعی و معضل شبکه‌ سازی در جامعه مدنی

گفتگوهای مشترک اینترنتی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

و

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

موضوع : شبکه اجتماعی و معضل شبکه‌ سازی در جامعه مدنی

با حضور : علی هنریفعال ساسی جمهوری خواه

پرسشگر : احمد تقوایی  تحلیلگر و کنشگر سیاسی

 تاريخ: شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۱ برابر با 28 ژوئیه 2012

ساعت: 14:30 به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – 23:00 به وقت ایران
مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan ira

برگزار کنندگان : گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران  

Print Friendly, PDF & Email