دعوت به حضور در مراسم دهمین سالگرد

از شرکت همه صاحب نظران و علاقمندان در مراسم دهمین سالگرد بنیانگذاری

اتحاد جمهورخوهان ایران استقبال می کنیم

دهمین سالگرد اتحاد جمهوری خواهان ایران در روز های ۱۱ و ۱۲ ماه مه ۲۰۱۳

در شهر برلین آلمان برگزار خواهد شد. برنامه های دو روز مراسم  این گونه خواهد بود:

شنبه 11 مای

13:00 شروع برنامه

– خوش آمد گویی توسط  فرزانه عظیمی

– ده سال جمهوری خواهی ، دستاوردها، ناکامی‏ها، چشم اندازها

        سخنرانان  مهدی خانبابا تهرانی،  بابک امیر خسروی ، مهدی فتاپور

 14:00 میز گرد همگرایی جمهوریخواهان:  گرداننده  فرزانه عظیمی

شرکت کنندگان: محمد برقعی، بهروز بیات، کوروش پارسا، بهروز خلیق، مهرداد درویش پور، حسین علوی

16:30 تا 17 سخنرانی مهرداد عمادی: تغییر ساختاری اقتصادی ایران طی سال های 2001 تا 2011

18 تا 20  میزگرد جمهوری خواهان  وانتخابات پیش رو:  گرداننده مسعود فتحی

شرکت کنندگان: مهران براتی، فواد تابان، مرتضی کاظمیان، ملیحه محمدی، علی مزروعی

20:30 برنامه جشن بمناسبت ده سالگی

یکشنبه 12 مای

9:00  صبح شروع برنامه

سخنرانی شخصیت های سیاسی اجتماعی :

سخنرانان: پروین بختیار نژاد، رضا تاجیک، سهراب رزاقی، مریم سطوت، مجید سیادت، علی شاکری، کاظم علمداری، فرهاد فرجاد، حسن فرشتیان، اسفندیار طبری،  پرویز مختاری، مصطفی مدنی، امیر ممبینی، اکبر مهدی، احمد هاشمی،  فرخ نگهدار، (لیست سخنرانان تکمیل و لیست کامل بزودی اعلام خواهد شد)

10 تا 12:30 میز گرد جنبش های اجتماعی و رابطه آن با جموری خواهان و سازمانهای سیاسی :  گرداننده احمد پورمندی

شرکت کنندگان: تقی رحمانی، منصوره شجاعی ،  صادق کارگر، کاظم کردوانی، سیروس مددی، علی هنری

13 تا 14 نهار

– ساعت 14:00 ادامه سخنرانی ها

اين قسمت در حال حاضر بسته است.