مصاحبه با دکتر حسن فرشتیان، نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران (ویدیو)

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران 

موضوع: نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران

مصاحبه با: دکتر حسن فرشتیان- حقوق‌دان و پژوهش‌گر دینی
در باره:
رابطه اسلام با خشونت
آیا اختلافات منطقه ای منشا مذهبی و جنگ شیعه و سنی است؟
تاريخ: چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ برابر با 1 آوریل 2015
 گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران

Leave a Reply

Your email address will not be published.