تسلیت به دوست ارجمند بیژن پیرزاده عزیز

دوست ارجمند بیژن پیرزاده عزیز

با نهایت تاسف از خبر درگذشت مادر گرامی تان خانم توراندخت جهانشاهی (پیرزادهمطلع شدیمدرگذشت مادر را به تو دوست و همراه عزیز و خانواده و بستگان تسلیت می گوئیمخود را در اندوه این فقدان دردناک سهیم می دانیم , 

اتحاد جمهوریخواهان ایران

شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ – ۵ سپتامبر ۲۰۱۵

Print Friendly, PDF & Email