نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی

سومین وبینار از مجموعه وبینارهای با موضوع «دولت و جامعه» در نیم سال اول ۲۰۲۰.

نقش جامعه مدنی در شکل‌گیری و توسعه دموکراسی
دکتر مهرداد درویش پور

این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور معمول آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.