سخنرانی‌ها در همایش روز ملی توسعه

همایش روز ملی توسعه در روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت

سخنرانان:
دکتر مقصود فراستخواه،
دکتر مجتبی لشکربلوکی،
دکتر محمدعلی اکبری
و دکتر محسن رنانی


گزارکننده:
پویش فکری توسعه
خانه اندیشمندان علوم انسانی

پویش فکری توسعه

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *