میزگرد: راه کارهای گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی کدامند؟

«میزگرد جمهوری خواهی»
راه کارهای گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی کدامند؟
مهمانان: حسن زهتاب، مهدی عربشاهی و مزدک لیماکشی
۹ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.