گفتگو با نازیلا قانع، استاد حقوق‌ و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی دین و عقیده

در تیرماه امسال، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، نازیلا قانع، حقوق‌دان و استاد حقوق‌بشر در دانشگاه آکسفورد بریتانیا را که در حوزه آزادی دین و حقوق بشر تجربهٔ بیست و پنج ساله دارد، بعنوان گزارشگر ویژه خود برای آزادی دین و عقیده برگزید. وظیفهٔ این‌ گزارشگر تحقیق در مورد رعایت یا عدم ‌رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در ۱۹۳ کشور حوزهٔ ماموریت او و تعیین این مسئله است که آیا این کشورها به این استانداردها در خصوص آزادی دین و عقیده پایبندند یا نه:‌ «یک نقص‌هایی هست که خود دولت این را به دوش می‌گیره و خودش این را به پیش می‌بره… بعد نقص‌هایی هست که ما در جامعه می‌بینیم بخاطر تعصب بین مردم و گروهها…در ایران متاسفانه قسمت اول را مشاهده می‌کنیم». آیا این گزارشگر ایرانی‌الاصل می‌تواند تغییری در شرایط اقلیت‌های دینی و قومی ایران ایجاد کند؟ نازیلا قانع مهمان این برنامه به عبارت دیگر است.

برنامه به عبارت دیگر
بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *