1 14 15 16

حزب توده از سقوط رضاشاه تا پس از انقلاب

مصاحبه با بابک امیرخسروی
February 10, 2012

بابک امیر خسروی از دهه ۱۳۲۰ تا پس از “انقلاب اسلامی” عضو حزب توده ایران بود. او چند سال پس از انقلاب به همراه شماری از همفکرانش از حزب توده جدا شد. آقای امیرخسروی در مصاحبه نوشتاری با بی‌بی‌سی فارسی …

استقلال، حاکمیت دولتی، حاکمیت ملی، و حاکمیت مردم

کاظم علمداری
February 2, 2012

پرسش: کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، هند، اندونزی، آمریکا، و … در پی استقلال خود بودند، زیرا آنها زیر سلطه استعمار و قدرت خارجی قرارداشتند. ایران هیچ زمان مستعمره کشور دیگری نبوده است که بخواهد استقلال بگیرد. پس چرا درانقلاب ۱۳۵۷ …

توانايىِ انديشيدن يعنى فلسفى انديشيدن بر فرايند شَوَند

يكروز اولاد اعظمى
January 17, 2012

فلج و فلاکتِ نيروى انديشيدن معنايش گوش بفرمانىِ انسان در قالب هاى اعتقادىِ متعين شده است. يعنى در انتظار فرمان نشستن و به سيطره بردن فضاى زندگى و اميال هاى خود به مواد فرمان رسيده، مانند ده فرمان موسىٰ و …