1 14 15 16

روشنفكر دينى” مفهومى جعلى ناشى از جهالت است

نیکروز اولاداعظمی
March 9, 2012

توجیهات دینی آقای عبدالکریم سروش جهالت يعنى بلاهت و نادانى، كسى كه به مزمن بلاهت گرفتار آيد اگر درمانش را در كسب بلاغت و دانايى نجويد بطور طبيعى براى خودى نشان دادن و يا نمودار كردن شخصيتى از خود به …

رفع وابستگی به نام استقلال‌خواهی

کاظم علمداری
February 27, 2012

بخش سوم در بخش اول توضیح داده شد که ایران مانند هند و الجزایر کشور مستعمره نبود که برای استقلال مبارزه کند. شعار استقلال‌طلبی در کنار آزادی‌خواهی در انقلاب ۵۷ ناشی از بد فهمی معنی استقلال بود. منظور از شعار …

بستر شعار استقلال‌طلبی در انقلاب ۵۷

کاظم علمداری
February 17, 2012

قسمت دوم آنگونه که در بخش نخست توضیح داده شد با تعریف دقیق و بررسی نمونه‌های متعدد تاریخی از استقلال درخواهیم یافت اگر کشوری زیرسلطه تصرف قدرت خارجی نباشد، انقلاب برای استقلال هم معنی ندارد. ایران نه زمان انقلاب و …

بازتاب اندیشه های حزب توده بر سازمان فدائیان خلق

مصطفی مدنی
February 15, 2012

بی بی سی: در نخستین سالهای بعد از انقلاب بهمن ۵۷ ، وقتی رهبری بزرگترین تشکل چپ ایران یعنی سازمان چریکهای فدائی خلق، طرح وحدت با حزب توده را در دستور کار گذاشت، بسیاری در جامعه روشنفکری ایران و از …

حزب توده از سقوط رضاشاه تا پس از انقلاب

مصاحبه با بابک امیرخسروی
February 10, 2012

بابک امیر خسروی از دهه ۱۳۲۰ تا پس از “انقلاب اسلامی” عضو حزب توده ایران بود. او چند سال پس از انقلاب به همراه شماری از همفکرانش از حزب توده جدا شد. آقای امیرخسروی در مصاحبه نوشتاری با بی‌بی‌سی فارسی …

استقلال، حاکمیت دولتی، حاکمیت ملی، و حاکمیت مردم

کاظم علمداری
February 2, 2012

پرسش: کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، هند، اندونزی، آمریکا، و … در پی استقلال خود بودند، زیرا آنها زیر سلطه استعمار و قدرت خارجی قرارداشتند. ایران هیچ زمان مستعمره کشور دیگری نبوده است که بخواهد استقلال بگیرد. پس چرا درانقلاب ۱۳۵۷ …

توانايىِ انديشيدن يعنى فلسفى انديشيدن بر فرايند شَوَند

يكروز اولاد اعظمى
January 17, 2012

فلج و فلاکتِ نيروى انديشيدن معنايش گوش بفرمانىِ انسان در قالب هاى اعتقادىِ متعين شده است. يعنى در انتظار فرمان نشستن و به سيطره بردن فضاى زندگى و اميال هاى خود به مواد فرمان رسيده، مانند ده فرمان موسىٰ و …