درباره انتخابات آزاد

اسفندیار طبری

اقای برقعی عزیز،

با تشکر از نظر شما.

من دو برداشت متفاوت از انتقاد شما دارم:

– اینکه رهکارهای سیاسی داده شده در نظر دوستان بسیار تیوریک و به دور از واقعیت جامعه می‌باشد.

– اینکه بحث تیوریک اساسن بی‌ فایده است و ما را از عمل دور میکند. پس باید از آن پرهیز کرد.

در مورد اول من هم تا حدی در مسیر شما فکر می‌کنم و به همین دلیل هم در این باره نوشتم که ما باید خود راا به عنوان بازیگران سیاسی با استراتژیهای متفاوت بنگریم و نظراستراتژی مخلوط را دادم که لازم به تکرار نیست. فراموش نکنیم که موضوع انتخابات آزاد است.،. که در حال حاضر، در آن بافت کاملی که مورد نظر بر خی از دوستان است، یک موضوع انتزاعی است و ربطی به شرایط موجود ندارد ، زیرا در چهارچوب سیاسی کنونی غیر ممکن است . از این موضوع انتزاعی ، همانطور که من در جای دیگر نوشتم هر رهکار سیاسی عملی یا غیررا عملی را میشود بیرون کشید که همانطور که دیدیم در این بحث هم این شد. اما نکته مهم این است، که اگر یک تئوری امروز غیر عملی باشد ، دلیل ندارد که فردا هم ممکن نباشد و اشتباه باشد.

به طور مثال استراتژی ایجاد نهادهای مدنی اگر در عمل امروز غیر ممکن است، نمتوان آن را رد کرد، زیرا شاید در آینده چنین امکانی پیش آید . به نظر من همه نظرهای جاری مطرح شده در چهارچوب „ آرمان“ انتخابات آزاد با تمام واگرایی که دارند میتواند

در شرایط مشخص راهکاری برای رفتار سیاسی ما باشد، حتی اگر برخی از این نظرها امروز کاملا مجرد و تیوریک و به دور از عمل به نظر میایند. دقیقا به همین دلیل ، اکنون به برداشت دوم میپردازم، این بحثها از اهمیت بسیاری برخوردارند و ما را در شرایط مشخص میتواند به عمل از پیش فکر شده ای برساند. اگر“ آرمان“ انتخابات آزاد بتواند همه این واگرایی هارا همگرا کند ، به گونه ای که در این لیست هم مشاهده کردیم به بحث متقابل بینجامد، چرا نباید به استقبال آن برویم؟

با سپاس

*********

اين قسمت در حال حاضر بسته است.