درباره انتخابات آزاد

حبیب پرزین

با سلام به فرخ عزیز
من تاکنون نظر خودم را در باره استراتژی تغییرمطرح نکرده ام، امیدوارم تا آخر هفته آینده این کار را انجام بدهم

من با اینکه برای یک استراتژی جدید نامگذاری جدید هم بکنیم یا برای یک استراتژی شناخته شده با نام دیگر یک نام جدید ایرانی بگذاریم هیج مخالفتی ندارم. من با توجه به وجود استراتژیهای متفاوت با نام انتخابات آزاد فقط به گنگ بودن این نام اشاره کرده ام. در همین نوشته تو به دو استراتژی کاملاً متفاوت انتخابات آزاد اشاره شده. استراتژی انتخابات آزاد (فرخ) و استراتژی انتخابات آزاد(بابک) هردوی اینها یک وجه مشترک دارند و آن اینست که ابتدا باید روند لیبرالیزه کرده به پایان برسد و بعد مرحله دمکراتیزه کردن آغاز بشود، اما تفاوت آنها در این است که یکی نیروی اصلی تغییر را در خود حکومت می بیند و دیگری در جنبش توده ای و احتمالاً نیروهای اصلاح طلب در حاشیه حکومت

در مورد استراتژی های انتخابات آزاد دو نوع اختلاف وجود دارد اول اینکه عده ای مانند شما معتقداند که اول آزاد سازی سیاسی (لیبرالیزاسیون) و دوم شروع روند دمکراتیزاسیون گروه دیگری معتقداند که باید مستقیم وارد روند دمکراتیزه کردن شد. در مورد نیروهای مختلف تغییر هم نظرات متفاوتی وجود دارد. عده ای نیروی اصلی تغییر را در حکومت میبینند ، عده ای در جنبش توده ای و عده ای در فشار خارجی و اگر ترکیبات مختلف اینها را هم در نظر بگیریم آنوقت استراتژیهای انتخابات آزاد شماره 3 ، 4 و 5 و …هم پیدا خواهد شد.. یعنی همین وضعیت کنونی که با خواست انتخابات آزاد یا با بیان نام استراتژی انتخابات آزاد به تنهایی هیچ چیز مشخصی نگفته ای و از آن اشتباه تر اینکه تصور کنی چون همه از استراتژی انتخابات آزاد صحبت میکنند میتوان بین آنها وحدت بوجود آورد

********

اين قسمت در حال حاضر بسته است.