1 123 124 125

شعار فریبنده انتخابات آزاد

حبیب پرزین
June 20, 2010

در باره انتخابات آزاد به عنوان شعار، شعار محوری، راهبرد، پویش، راه گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی، کمپین و بالأخره هدف جنبش فراوان نوشته شده است. اما اکثر این نوشته‌ها با صراحت به اصل مطلب نمی‌پردازند، که ما این انتخابات آزاد …

تحریم انتخابات و مشروعیت رژیم

حبیب پرزین
May 18, 2009

هر بار که به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم جنب و جوشی در میان تحریم کنندگان حرفه‌ای پیدا می‌شود، آن‌ها به ما یادآوری می‌کنند. که با انتخاب رئیس‌جمهور نمی‌توان رژیم را تغییر داد. یا شرکت در انتخابات به رژیم …

فدراليسم و مسائل قومی

حبيب پرزين
January 1, 2004

۱ ژانویه ۲۰۰۴ فدراليسم بعنوان راه حل مسئله قومی در ايران، از بيست سال قبل يعنی از اوايل دهه شصت مطرح شده است. اين برنامه بيش از اينكه به مسايل و نيازهای مشخص اقوام ايرانی مربوط باشد، تحت تاثير شرايطی …