جمهوریخواهان ایران: امکان توافق وجود دارد، نباید فرصت را از دست داد!

مذاکرات هسته ای به مرحله حساس خود نزدیک شده است. از توافق در ژنو تا مذاکرات اخیر در وین پیشرفت های زیادی حاصل شده است. اما با وجود تمدید زمان مذاکرات هنوز نشانه ای از توافق نهائی نیست.

روشن است که رسیدن به یک توافق نهائی که یکباره همه مشکلات تاکنونی را از سر راه بردارد و به تحریم های بین المللی نقطه پایان بگذارد، بسیار دشورا است، اما قطعا تنظیم یک نقشه راه، با زمانبدی معین و متعهد شدن به اجرای آن دشوار نیست. آن چه از اهمیت درجه اول برخوردار است، ادامه مسیر یک سال گذشته و توجه به حساسیت ها و منافع متقابل است.

توافق مقدماتی در ژنو، گزینه تشدید تحریم ها را منتفی ساخت و تا حدی اعتماد متقابل ایجاد کرد. اکنون وقت آن است که گامی به جلو برداشته شود و با یک طرح جامع به تنش بر سر بحران اتمی رسما پایان داده شود. اصرار بر مواضع تاکنونی و عدم توجه به ضرورت انعطاف از هر دو سو می تواند به شکست مذاکرات بینجامد. از دست دادن فرصت توافق در این دور از مذاکرات، می تواند بسیاری از دستاوردهای تاکنونی را به خطر اندازد.

بدون تردید مخالفان چنین گام مهمی در هر دو سو در کمین نشسته اند. چاپ یکباره پاسخ به نه سوال در مورد محو اسرائیل در تویتر ایت الله خامنه ای، انتشار بیانیه 200 نماینده مجلس و اعلام شرط و شروط غیر قابل اجرا همزمان با مذاکره در عمان، نشاندهنده جایگاه مخالفان در کانون قدرت جمهوری اسلامی، پشتگرمی و عزم آن ها برای به شکست کشاندن مذاکرات است. ازطرف دیگر، فشار نیروهای مخالف توافق در کنگره و آمریکا، فشار برخی کشورهای منطقه  از جمله دولت اسرائیل برای ممانعت از توافق هر روز افزون تر می شود. اما همه نیروهای صلح دوست جهان و همه هم میهنانی که به منافع ملی کشور می اندیشند و همه کسانی که در انتخابات 92 به اقای روحانی رای دادند، خواستار پایان دادن به کابوس بحران اتمی هستند.

جمهوریخواهان ایران خواستار سرانجام مذاکرات هسته ای و حصول توافق بر سر مهم ترین مسائل دو طرف، هموار کردن راه لغو تحریم ها و گشایش در مناسبات متقابل هستند. ما  خواستار گسترش دامنه تفاهم متقابل به سایر عرصه های سیاست خارجی از جمله مناسبات متقابل ایران با غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه هستیم. نباید تسلیم فشار نیروهای افراطی در دو سو شد. ناکامی مذاکرات تاثیرات سوئی در کشور و نیز منطقه خواهد داشت و میدان عمل جریانات ارتجاعی در داخل و محافل جنگ طلب و افراطی در منطقه را هموارتر خواهد ساخت.

اکنون از آن لحظات نادری است که منافع غرب با منافع ملی شهروندان ایران همپوشی دارد، نه در کاهش غنی سازی درکشور زیانی متصور است و نه در زدودن دشمنی با غرب و بنا کردن دوستی در منطقه را گزندی مترتب است

زمان توافق فرارسیده است. فرصت را نباید از دست داد.

 هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران

28 آبان 1393 – 19 نوامبر 2014

Print Friendly, PDF & Email