فيلم هایی از همايش اول اتحاد جمهوريخواهان ایران

گزارشی از نخستین  همايش اتحاد جمهوريخواهان ایران برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه ۱۳۸۲ برابر با 8 تا 10 ژانویه2004 تهیه کننده: انجمن ايران_پيوند كارگردان: آقاي مسعود طيبي بخش نخست بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم در این زمینه: ویدئوهای همایش هفتم گزارش انتخابات سه ارگان وترميم شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان ايران گزارش همآیش سراسری اتحاد […]

» ادامه

test

در این زمینه: خانواده‌های فعالان محیط زیست خواهان آزادی آنها هستند  شدت یابی نظامیگری در جهان ودگرگونی راهبرد هسته ای آمریکا لاریجانی: گزارش بان‌ کی‌مون از موساد و سیا گرفته شده است

» ادامه