فیلم همايش منطقه اي اتحاد جمهوريخواهان در شهر كلن آلمان ( ۳۰ و ۳۱ اكتبر 2004)

در مورخه ۳۰ و ۳۱ اكتبر همايش منطقه اي اتحاديه جمهوريخواهان ( اروپاي مركزي ) در شهر كلن آلمان برگزار گرديد. در اين همايش دو روزه قريب به ۲۰۰ تن از فعالين سياسي مرتبط با اتحاد جمهوريخواهان شركت داشتند. محورهاي اصلي همايش عبارت بودند از: الف – مناسبات ايران و آمريكا و بحران مربوط به پروژه هسته اي ايران. ب- […]

» ادامه

گزارشي از همايش اروپاي مرکزي اتحاد جمهوري خواهان ايران

برخورد ديدگاه هاي متعارض در فضائي سالم و دموکراتيک   دو ديدگاه مطرح در داخل اتحاد جمهوري خواهان ايران، تضادي ماهوي با هم دارند. با اين همه، فضاي آرام و دموکراتيکي که در اين تشکيلات در حال شکل گرفتن است، اميد مي آفريند که جامعه سياسي ايران سرانجام به نخستين نمونه موفق مبارزات فراکسيوني دست يابد همايش اروپاي مرکزي اتحاد […]

» ادامه