شعار فریبنده انتخابات آزاد

در باره انتخابات آزاد به عنوان شعار، شعار محوری، راهبرد، پویش، راه گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی، کمپین و بالأخره هدف جنبش فراوان نوشته شده است. اما اکثر این نوشته‌ها با صراحت به اصل مطلب نمی‌پردازند، که ما این انتخابات آزاد را برای کجا می‌خواهیم، مجلس؟ ریاست جمهوری؟ مجلس خبرگان رهبری؟ در چارچوب این رژیم یا برای مجلس موسسان رژیم آینده. […]

» ادامه