سیاست خارجی: دیدگاه اتحاد جمهوریخواهان ایران مصوب همایش هشتم

اتحاد جمهوریخواهان ایران همچون یک تشکل سیاسی در راستای آماج‌های نیروهای جنبش سکولار – دموکراتیک ایران، در مناسبات خارجی میکوشد بازتاب دهنده‌ی نیازهای جامعه ایران باشد در چارچوب مصالح و نیازهای مشترک جامعه‌ی جهانی باشد. ما جمهوریخواهان دموکرات، مستقل از این که چه نوع رژیم و کدام سیاستی بر یک کشور حاکم باشد، همه‌ی نیک‌اندیشی‌ها برای جامعه‌ی خود را برای […]

» ادامه

سند سیاسی مصوب همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

کشور ما امروز با بحران‌های متعددی مواجه است. از بحران اقتصادی و سیاسی تا بحران در مناسبات با دولت آمریکا و هم‌پیمانان آن در منطقه. مردم نگران خطر جنگ، فقدان امنيت، فقر و فلاکت هستند و چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت نمی‌بینند. ناامنی اقتصادی، بیکاری گسترده و مشکلات متعدد دیگر ارامش اجتماعی را بر هم زده است. رکود، تورم و گرانی […]

» ادامه

گزارش فعالیت های اتحاد جمهوریخواهان ایران در فاصله دو همایش

مواضع سیاسی اجا: در فاصله همآیش هفتم تاکنون همواره در مقاطع مختلف هیات سیاسی اجرائی در قبال مهم ترین اتفاقات روز واکنش نشان داده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در این دوره به طور مرتب در مرکز توجه قرار داشت، سیاست خارجی کشور و تلاش برای ارائه‌ی راه حل برای تنش زدایی از آن و دعوت به عادی […]

» ادامه

پیشنویس قطعنامه همایش هشتم: درباره‌ی جامعه‌ی مدنی

پیشنویس قطعنامه همایش هشتم:  درباره‌ی جامعه‌ی مدنی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد   پیش زمینه: دور باطل استبداد سیاسی و سرکوب حقوق و آزادی‌های سیاسی و مطالبات مدنی، ملت و کشور ایران را به سراشیب سقوط نزدیک کرده است. اما دیگر اراده‌ی جامعه‌ی مدنی ایران بر زمینه‌سازی یک جامعه‌ی باز و آزاد، بازایستادنی نیست.   چالش ها دربرابر رشد […]

» ادامه

قطع نامه پیشنهادی به همایش هشتم: شورای متحد برای انتخابات آزاد ! 

قطع نامه پیشنهادی به همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران : شورای متحد برای انتخابات آزاد ! گامی برای تعمیق و گسترش همگرایی جمهوریخواهان !   همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا)، در پای بندی به اصول و اهداف مندرج در منشور جمهوریخواهی مصوب همایش موسس خود و نظر به اوضاع خطیر و بحرانی کشور، پایان دادن به حبس و حصر فعالین سیاسی […]

» ادامه