راه مقابله با فساد شفاف سازی سیاست اقتصادی است

اختلاس بی سابقه سه هزار میلیارد تومانی، در گرماگرم جدال گروهبندی های درون قدرت بر سر تقسیم کرسی های مجلس آینده، سوژه جدیدی را برای جنگ تبلیغاتی آن ها علیه همدیگر فراهم آورده است. آن چه در این میان مطرح نیست، ریشه یابی این اختلاس در سامانۀ اقتصادی کنونی کشور است. از یک سو مخالفان دولت، مسئولیت آن را پای […]

» ادامه

اطلاعیۀ اتحاد جمهوریخواهان ایران: در سوگ مهرداد مشایخی

مهرداد مشایخی یکی از خوش فکرترین تحلیل گران دهه های اخیر کشورمان و از بنیانگذاران اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت. فقدان مهرداد مشایخی خلاء بزرگی برای همه دوستان او و جنبش سیاسی و آزادیخواهانۀ مردم ایران است. او یکی از تاثیر گذار ترین چهره های سیاسی  کشور ما بود و از دانش و توانایی های کم نظیری در ارزیابی از تحولات […]

» ادامه