خجسته باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

اتحاد جمهوریخواهان ایران اول ماه مه برابر با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را به کارگران کشورمان تبریک می گوید و تلاش برای جهانی بهتر، جهانی بدون فقر و گرسنگی، جهانی آزاد، دمکراتیک، عادلانه و انسانی را که خواست همه کارگران جهان است، ارج می گذارد. بزرگداشت روز جهانی کارگر، گرامیداشت دستاوردهایی است که جنبش کارگری تاکنون در تلاش برای […]

» ادامه