انتخابات مجلس نهم، فرصتی برای برآمد مشترک علیه انتخابات فرمایشی، برای انتخابات آزاد!

انتخابات دوره نهم مجلس اولین انتخابات بعد از برآمد جنبش سبز است. از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تاکنون جامعه ما دو سال پر کشاکش را پشت سر گذاشته است. اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان به سرقت آراء مردم با ضرب و شتم، شکنجه و کشتار پاسخ گرفته اند. از همان روز انتخابات تا کنون، حکومت نظامی اعلام ناشده […]

» ادامه

خشک شدن دریاچۀ اورمیه یک فاجعه محیط زیستی قابل اجتناب است! از خواست ها و حرکت اعتراضی مردم در آذربایجان پشتیبانی می کنیم!

طرح دو فوریتی نجات دریاچۀ اورمیه در مجلس و رد آن در روز ۲۵ مرداد ماه و تظاهرات مردم در اعتراض به این تصمیم در برخی شهر های اذربایجان از جمله اورمیه و تبریز، بار دیگر همگان را متوجه فاجعه ای ساخت که در بخشی از کشور ما در حال وقوع است. حوزۀ دریاچۀ ارومیه با عبور از رودخانه‌های تلخه […]

» ادامه