حمله به سفارت بریتانیا را شدیدأ محکوم می کنیم!

اتحاد جمهوریخواهان ایران حمله به سفارت بریتانیا را شدیدا محکوم می کند و وظیفۀ جمهوری اسلامی می داند که عاملان و آمران آن را شناسایی و به محاکمه بکشاند و با پایبندی به تعهدات خود در حفظ امنیت دیپلمات های بریتانیا، به تعرضات بر حریم سفارتخانه این کشور پایان دهد.

» ادامه

شفافیت در پروژه هسته ای تنها راه حفظ منافع ملی و مقابله با تهدیدات نظامی، اقتصادی و سیاسی!

گزارش جدید یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای نخستین بار بر علائم و نشانه هائی اشارت جدی دارد، دایر بر این که برنامۀ هسته ای ایران از ابعاد نظامی برخوردار است. گزارش های پیشین آژانس پیوسته پرسش هائی را در مورد وجود ابعاد محتمل نظامی در برنامِۀ هسته ای ایران مطرح می کردند و از جمهوری اسلامی می […]

» ادامه

کشور درگیر بحران های ملی و بین المللی، حکومت سرگرم باز هم محدودتر کردن حقوق شهروندان است

طرح حذف ریاست جمهوری از ساختار سیاسی کنونی جمهوری اسلامی، در شرائطی که کشور ما با بحران های متعددی در عرصه ملی و بین المللی مواجه است، نشان دهندۀ درگیر بودن حکومت در کلاف سردرگم تناقضات درونی خویش است. در حالی که اقتصاد کشور زیر بار تحریم های بین المللی در حال  نابودی است، فساد و رانت خواری در رگ […]

» ادامه