تحریم انتخابات و مشروعیت رژیم

هر بار که به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم جنب و جوشی در میان تحریم کنندگان حرفه‌ای پیدا می‌شود، آن‌ها به ما یادآوری می‌کنند. که با انتخاب رئیس‌جمهور نمی‌توان رژیم را تغییر داد. یا شرکت در انتخابات به رژیم مشروعیت می‌بخشد و اینکه تنها از طریق جنبش توده‌ای و گسترش آن است که رژیم را می‌توان تغییر داد. بحث […]

» ادامه