“رئیس جمهور ترامپ آینه پیش روی من “

 

   آینه چون بنمود نقش تو راست     خود شکن، آیینه شکستن خطااست

من برای  آقای ترامپ احترام بسیاری قائلم ،زیرا به من جسارت داد که مواردی در مورد خصوصیت انسانی را،که درخودم هم می دیدم اما حاضر به قبولش نبودم ،بپذیرم.

1- اخلاق ومنافع

بیشتر ما  با پرچم اخلاق در میدان زندگی ظاهر می شویم ،ولی برمبنای منافعمان عمل می کنیم. آگر منافع با اخلاق تامین شود چه بهتر ،و الا اصل منفعت است  ،وصد البته با انکاربرتری سودجویی و توجیه آن . حال اکر منافع  شخصی باشد و اقتصادی  دیدنش آسان است ، اما برای بقیه نیاز به توجیهات پیچیده   لازم می شود . از جمله حمایت از خانواده، حفظ یا رضایت گروه ، ارضای باورهای ایدئولوژیکی از دینی و غیر دینی اش ، واز فریب  دهنده ترین هایش “منافع ملی”

لذا در ایران همه مدافعان راستین یا دروغین اخلاق ، همین که ترامپ را برای منافع ملی خود سودمند میدانند ،هیچ کاری به فساد اخلاقی او ندارند . در این انتخابات تمام مدت صحبت از بی اخلاقی های رقیب بود ، و لبه تیز حمله به رقیب بی اخلاقی او بود، اما در آخر آن چه برای رای دهندگان مهم بود منافعشان بود . این را تجربه سالیان به ترامپ آموخته بود ، لذا با آرامش خاطر همه لجن پراکنی ها را به چیزی نمی گرفت.  بلکه اگر حریف مشت میزد ، او لگد می انداخت .اگر حریف بدنبال مدرکی برای بدنام کردن او بود، او رک وراست و بی پروا هر دروغی را می گفت  و هر اتهامی را میزد

 

2 – برنده شدن اصل است

آقای ترامپ این واقعیت را بهتر از عموم  برنامه ریزان و سیاستمداران می دانست . وی به تجربه آموخته بود ،برای پیروز شدن مهم نیست  چه کاری بکنی، بلکه فقط باید بدانی چه گونه بکنی ، والا می شوی دزد ناشی که به کاهدون می زند. من  عمری جرات قبول این واقعیت را ندارم، هر چند شواهد همه در جهت اثبات آن است .از جمله گویندازمیرزا آقا خان  نوری پرسیدند که آخر با چه رویی مرتکب این همه آلودگی می شوی. در قتل امیر کبیر شرکت می کنی . در وطن فروشیت چنان بی پروا عمل می کنی  که تبعه انگلیس می شوی . گفت من برای قدرت اگر لازم با شد این ریش بلندم را در کون خر می کنم ،و بعد که به مراد رسیدم ان رادر می آورم و با عطر و گلاب می شویم.

راستش من هم چون بسیاری عاشق امیر کبیر هستم ،ولی وقتی در عمل و درپرتو این انتخابات به آن نگاه می کنم ،می بینم امیر کبیر کشته شد ، ولی نوری وقتی به جرم آلودگی های بسیاری می خواستند دستگیرش کنند ،به عنوان تبعه انگلیس یک راست رفت داخل سفارت انگلیس و در امان ماند. بعد هم سر فرصت نخست وزیر همان ناصرالدین شاهی شد ، که مراد خود امیر کبیر را کشته بود . بدتر از آن که اولاده امیر کبیر هم به جایی نرسیدند ، ولی اولاده نوری نه تنها در زمان قاجار مقامات بسیاری را طی چند نسل به دست آوردند ، بلکه هنوز هم باز ماندگان او در صحنه سیاست ایران صاحب نام و اعتبارند.

شاهزاده فرمانفرمای جنایت کار و نوکر بیگانه هم همچنان .هم خودش برد وهم اولاده اش هنوز در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی دارای اعتبارند . اما دکتر مصدق خود در تنهایی و سختی دیده فروبست، و اولاده اش هم طرفی نبستند .

بهر حال کسی مثل ترامپ ،که به شهرت و مکنت برای خود و اولاده اش می اندیشد، می گوید نام نیکو برای کسی نان و آب نمی شود. مردم از اخلاق می گویند ،ولی در عمل قدرت را تحسین می کنند .نکند نیچه راست گفته که اخلاق را ضعیفان به امید مقابله با قدرتمندان درست کرده اند .

راستی کسی می داند که چرا ما ایرانیان ،که شب و روز مغول ها را عامل اصلی سقوط و بدبختی خودمان می دانیم ،این همه اسامی فرزندانمان را “چنگیز” و “تیمور ” و ” هلاکو ” می گذاریم.  آیا تعجب نخواهیم کرد اگر یک یهودی را ببینیم که نام فرزندش را  “هیتلر ” یا ” آیشمن “گذاشته باشد

3 – توهم اصل است نه واقعیت

آقای ترامپ با هوش وزیرکی بسیارش سالها است فهمیده ،مردم با آن که ادعا می کنند عاقلند و به دنبال واقعیت می روند، اما در حقیقت اکثر قریب به اتفاقشان به توهم و خیال بیشتر جذب می شوند تا واقعیت .او دیده که چه طور مردم قشر متوسط و متوسط رو به پایین کازینو های اورا پر می کنند ، و حاصل یک سال کارسخت و کم خوری هایشان را در قمارخانه او  به باد می دهند . او دیده که سیگل، مافیای معروف سازنده شهرلاس وگاس در وسط دشت بی و آب علف ،درست اندیشه بود. و ی بر آن بود که به جای درست کردن قمارخانه برای پولداران ،فضایی بسازد که مردم عادی برای چند شب احساس کنند جزو ثروتمندان هستند . هتل های مجلل ، بارها ی پر زرق وبرق ،ومیزهای قمار زیر نور چهل چراغ ها . مهم هم نیست که همه ستون ها و مجسمه ها و دریاچه ها و سردرهای مجلل به سبک رومی قلابی و پلاستیکی باشند .اما همین که ظاهر کاخ های مجللل راداشته باشد کافی است که این حسرت  به دلان متوهم ،پس انداز یک یا چند سالشان را در چند شب درآنجا خرج کنند. چندشبی درتوهم ،چون اشراف و پولداران واقعی ، زندگی کنند  .

آقای ترامپ در تمام عمرش از همین خصوصیت انسان ها بهره گرفت . هتلش را رویایی و با رنگ طلایی ساخت ،و بعد این نام رویایی را در سراسر جهان فروخت ،تا افراد بروند ژست بگیرند که درهتل ترامپ خوابیدیم . مسابقه ملکه زیبایی را در اختیار گرفت ، که یک دنیای پر شکوه خیالی دیگری است . و بالاخره  برنامه تلویزیونی نمایش واقعی reality show)  (را با موفقیت راه انداخت ..یرنامه ای که حتی در اسمش توهم را بجای واقعیت جا می زد.

او همین هنر را در کار انتخاباتیش به کار گرفت. وی با هوشمندی بسیار متوجه شده بود مردم بسیاری از ساختار موجود ناراضی اند ، و به دنبال راه نجاتی می گردند. راه نجات هم درعمل سخت و کند است و کسی را بر سر شوق نمی آورد ، لذا آمد وباز همان دنیای تخیلی را به آن ها نشان داد. سفید پوستان هراسیده از دست رفتن سروریشان ،به وِیژه غیر تحصیکرده هایشان  که مهارت لازم برای دنیای پیشرفته تکنولوژی را  ندارند ،چنان نیاز به یک جهان خیالی داشتند که حتی نمی خواستند فکر کنند که او چه  گونه می تواند این شعارها راعملی کند. ازجمله چه گونه همان روز اول  ورودش به کاخ سفید یازده ملیون مهاجر را یک جا به مکزیک  می فرستد. یا چه گونه به صنعت از دور خارج شده معادن ذغال سنگ ،رونق گذشته اش را بازمی گرداند. اما او به خوبی  می دانست وقتی مشت هایش را بلند می کند و فریاد میزند ” آمریکا را به عظمت خودش باز می گردانم ” “بیکاری را تمام می کنم”   “فقر را ریشه کن می کنم” این نیازمندان رویا و توهم را تامرز جنون شوق زده می کند.مگر جمع زیادی به هر دری نزدند ،تا پول نامنویسی در دانشگاه قلابی او را فراهم کنند ،  به امید آن که در آن جا ترامپ به آنان یاد دهد که چه گونه مثل او ملیونر و بیلیونر شوند

یک تجربه ایرانی

در یک مجلس ایرانی برای جمع کردن کمک مالی به ترامپ در ویرجینیا اوج این توهم به چشم می خورد. از استاد دانشگاه وپزشگ معروفی که به آن جمع رفته بود، ورقم قابل توجهی هم کمک کرده بود، پرسیدم چه کسانی در این جمع بودند. گفت سلطنت طلبان خوش خیالی ،که هنوز فکر می کنند اگر نظام سرنگون شود آنان به دوران آقائیشان بر می گردند، و ترامپ کسی است که در ظرف مدت کوتاهی نظام آخوندی را سرنگون می کند . از او پرسیدم خوب آن ها خوش خیالی می کردند ، تو که سخت طرفدار جمهوری اسلامی ،آن هم از نوع  رهبری احمدی نژادیش هستی ،و مرتب به مسجد وابسته به ج ا ا  میروی ، و  فعالانه هم شرکت می کنی ،در جمع آنان چه می کردی ؟ گفت این ها نمی فهمند ترامپ که بیاید با روسیه دوست می شود، وروسیه هم که با ایران دوست است ، پس قدرت اسد تحکیم می شود ،که یعنی ایران برنده کامل می شود . سکوت مرا که دید گفت از آن مهمتر او بااسرائیل خوب نیست ،و کاری می کند که فلسطینی ها به حقی که دهه ها  برایش می جنگند برسند . دیدم فارغ از آن که چه برداشتی از ترامپ راست است و کدام بر خطا ،دودسته  انسان های تحصیلکرده وموفق اما  متوهم ، چنان مثل مست ها در دنیای خیالی خود غرقه اند ،که متوجه نیستند چه گونه چون خدنگ مارکش با مارجفت شده است    در مجلسشان با هم گفتگو می کنند ،اما هریک چنان منگ ودرعالم خیال خود غرقند که طرف مقابل را نمی بینید ،و متوجه نیستند که  هر کس از ترامپ بتی برای خود،    به شکلی که خوددوست دارد ،ساخته است ، بی آن که هیچ رابطه ای با واقعیت داشته باشد. به یاد این ضرب المثل سکوت کردم ،وسعی به نشان دادن نادرستی تصورش از ترامپ نکنم  ”  خوابیده را می توان بیدار کرد ، اما آن که خودش را به خواب زده را نمی شود”

 

Print Friendly, PDF & Email