میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش دوم – اظهار نظر و پرسش و پاسخ

 میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور- بخش دوم – اظهار نظر و پرسش و پاسخ شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر گرداننده: مهدی فتاپور در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: […]

» ادامه

سخنرانی پیمان عارف در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

 در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

» ادامه

جمهوری خواهان بر سر سه سراهی!

متن کامل و ویرایش شده سخنرانی نگارنده در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران که به عنوان میهمان به آن دعوت شده بود. پروژه جمهوری‌خواهی همچون برترین شکل نوع سوم و مطلوب اقتدار سیاسی عقلانی و دموکراتیک، فلسفه وجودی‌اش را از ضرورت گذار از اقتدار سنتی (سلطنتی) و اقتدار کاریزماتیک (استبداد دینی) در ایران گرفته است؛ پروژه‌ای لیبرال دموکراتیک که […]

» ادامه

سخنرانی اسفندیار طبری در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران

سخنرانی اسفندیار طبری در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران در این زمینه: ویدیو هاى همايش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام مهدی خانبابا تهرانی به هشتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران پیام دکتر حسین موسویان رپیس شواری مرکزی جبهه ملّی ایران: به همآیش اتحاد جمهوری‌خواهان ایران

» ادامه

«نیروی سوم» در سه سطح

سخنرانی فرخ نگهدار در همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران یک توضیح در مقدمه موضوع صحبت من در همآیش هشتم جمهوری خواهان معرفی «نیروی سوم» در سه سطح و مساله همگرایی بود. آنچه در این نوشته آمده متن پیاده شده همان سخنرانی است با اصلاحات جزئی. در این سخنرانی مفهوم نیروی سوم، در هر 3 سطح، نیرویی «میانه رو» و «معتدل» […]

» ادامه
1 2