اتحاد جمهوریخواهان ایران: نرگس محمدی را آزاد کنید!

از کارزار همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی پشتیبانی می کنیم! نرگس محمدی فعال مدنی و مدافع حقوق بشر آماج اتهامات بی پایه و اساس دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شده است. همه شواهد حاکی از آن است که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در اندیشۀ طولانی کردن هر چه بیشتر حبس اوست. جرم نرگس محمدی دفاع از حقوق […]

» ادامه
1 2 3 4