گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

مروری بر رویدادهای ایران در سال 90

مسعود بهنود و بهروز بیات


 تاريخ: شنبه ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۰ برابر با 17 مارس 2012

ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران
مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran

هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!

ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com

 برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران”

Print Friendly, PDF & Email