پيام شادباش نوروزی ۹ حزب و سازمان سياسی اپوزیسيون، بهاران خجسته باد

فرارسیدن نوروز ۱۳۹۱ را به همه هموطنان، در ایران و در سراسر جهان،  شادباش می گوئیم. نیاکان ما از دیرباز هر سال با نوروز آغاز دیگری را از پس هر زمستان طبیعت جشن گرفته اند. امروز نیز با فرارسیدن هر بهار، امید به آغازی دیگر در جامعه و به فردائی دیگر، در ایرانی آزاد، آباد، بدون سرکوب و ستم و تبعیض زنده تر می شود.

سال ۱۳۹۰  برای ايران سال دشواری بود. سال تداوم بن بست بحران اتمی، تشدید تحریم های فلج کنندۀ بین المللی، ادامۀ تهدیدات نظامی دولت اسرائیل و محافل جنگ طلب برخی از کشورهای غرب بود؛ دشوارهايی که دولت جمهوری اسلامی با پيگيری سياست تنش زا و تخريب تلاش های ديپلماتيک برای حل بحران هسته ای، نقش تعيين کننده ای در تداوم آن دارد. سال۱۳۹۰، سال تخریب بیشتر اقتصاد کشور در نتیجۀ سیاست های ویرانگر اقتصادی رژيم و نیز تحریم های فراگیر بین المللی، سال تشدید بیکاری، گرانی مایحتاج عمومی مردم و گسترش دامنه فقر در بخش وسیعی از جامعه بود. سال ۹۰ اما، سال تلاش برای دنیایی بهتر و ایرانی آزاد، اعتراض بین المللی به نقض حقوق بشر و موفقیت مدافعان حقوق بشر در انتخاب نماینده ویژۀ سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر برای ایران نیز بود. امیدواریم که سال ۱۳۹۱ سال پيروزی بر استبداد و خفقان، سال پایان بحران اتمی و تحریم های بین المللی، سال آزادی زندانیان سیاسی و گشایش های جدید در همۀ عرصه ها برای مردم کشورمان باشد.

۱۳۹۰ سال ادامۀ تحولات جدید در منطقه، سقوط قذافی در لیبی، سال تسخیر بهار عربی از درون توسط جریانات اسلامگرا در تونس، مصر از طریق انتخابات، خطر قدرت گرفتن اسلامگرایی افراطی از دل هرج و مرج جنگ داخلی در لیبی، نگرانی همگانی از سرنوشت بهار عربی در نخستین سالگرد آن بود.سال برآمد گستردۀ جنبش ضد دیکتاتوری درسوریه و تشدید سرکوب آن توسط ارتش این کشور، پشتیبانی همه جانبۀ حکومت جمهوری اسلامی ازدیکتاتوری خاندان اسد، تلاش برخی رژیم های منطقه در پشتیبانی از جریانات اسلامگرای افراطی، و سال اعلام همبستگی آزادیخواهان ایران و جهان با مردم سوریه بود.

سال ۱۳۹۰ سال برگزاری اولین انتخابات نمایشی بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ و سرکوب جنبش اعتراضی مردم در طول دو سال گذشته بود. انتخاباتی که در تحريم آن، برای نخستین بار طیف گسترده ای از نیروهای مخالف و منتقد حکومت  همصدا شدند.

در سالی که گذشت نان از سفرۀ بخش عظیمی از مردم کشو ما ربوده شد. کارخانه ها تعطیل و کارگران گروه گروه بیکارشدند. فعالان کارگری به جرم دفاع از حق حیات کارگران هم چنان بازداشت و زندانی شدند. فعالان جنبش زنان وحقوق ملی قومی تحت فشار قرار گرفتند و به جرم خواست برابرحقوقی و رفع تبعیض به زندان رفتند. بحران زيست محيطی در کشورو از جمله تبديل بخش وسيعی از درياچه اروميه به شوره زار وافزايش آلودگی هوا فراز تازه ای يافت. در کردستان، خوزستان، بلوچستان، آذربایجان و دیگر استان ها و مناطقی که مردم  وسيعا عليه استبداد وبرای دستيابی به حقوق خود مبارزه می کنند، بساط بازداشت، شکنجه و صدور احکام زندان و اعدام هم چنان برقرارماند وخشونت علیه زندانیان سیاسی در سراسر کشور ادامه یافت، اما آن که امید برانگیز است، پایداری اقشار مختلف مردم در اقصی نقاط کشور در مقابل رژیم استبدادی جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۹۰ ایستادگی غرورانگیز جنبش آزادیخواهانۀ مردم کشورمان در برابر مستبدین حاکم و دفاع از آزادی ها و حقوق دمکراتیک مردم و حرمت انسانی ادامه یافت. زندانیان در بند کشور مان تحت بدترین شرائط، بدون هراس، انگشت اتهام را به سوی راس استبداد مذهبی، شخص ولایت فقیه نشانه رفتند.

بهار ۱۳۹۱ در شرائطی می رسد که بختک سیاه استبداد هم چنان در سرتاسر کشور به کمین آزادیخواهان نشسته است. با جشن ها و مراسم مردم دشمنی می ورزد. جشن و پایکوبی را حرام و هر گونه تجمعی را تهدیدی علیه موجودیت خود می داند. اما هیچ قدرتی را توان ایست دادن به نیروی پر توان زندگی در اعماق شکوفان جامعه نیست.

امیدواریم نوزائی طبیعت با رهائی مردم کشورمان از استبداد و بی حقوقی، درهم آمیزد و بهار آزادی هرچه زودتر فرارسد تا رنج هائی که برای دستیابی به دموکراسی و عدالت، بر مردم کشور ما هموار شده است و تلاش هائی که علیرغم کشتار،  زندان، شکنجه، تهدید و اعدام، هر روز افزون تر گشته است، به بار نشیند. با این آرزو که استبداد نیز همچون زمستان طبیعت رخت بر بندد، چهره مردم میهن مان شکفته تر،خانه های دلشان از مهر و دوستی آکنده ترو زندگی آن ها از امید و خوشبختی، سرشارتر شود. زندان ها، به زباله دانی تاریخ سپرده شود و فقر و گرسنگی، نابرابری و تبعیض برای همیشه از میهن مان رخت بربندد.

ما احزاب و سازمان های سیاسی جمهوری خواه مدافع آزادی و برابری، رفع هرگونه تبعيض، دموکراسی، حقوق بشر، و جدایی دین و دولت،  فرا رسیدن نوروز را با ارج گذاری به مبارزات آزاد زنان و آزاد مردان دلیری که برای رهائی از جور و ستم استبداد در تلاش اند، با احترام به خاطرۀ جانباختگان راه آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی و با درود به زندانیان دلیری که نهال امید را با مقاومت خود در دل ها می نشانند، شادباش می گوئیم و  برای همگان نوروزی خوش و نوبهاری خجسته آرزو می کنیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکراتیک مردم ایران

حزب کومه‌له کردستان ایران

جبهه ملی ایران ـ اروپا

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کميته همآهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران

شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

يکشنبه ۲٨ اسفند ۱٣۹۰ – ۱٨ مارس ۲۰۱۲

Print Friendly, PDF & Email