کابینه احمدی نژاد در آستانه تعلیق

با توجه به زمزمه هایی که درباره تغییر چند وزیر دیگر به گوش می رسد ، آیا احمدی نژاد بار دیگر و در چند ماه باقی مانده از دولتش ترکیب کابینه را تغییر خواهد داد یا ترجیح می دهد به عنوان یک رئیس جمهور خدوم ، کشور را درگیر مسائل فرعی نکند؟ بسیاری بر این باورند که حاشیه سازی ، مطلوب دولت دهم است چه آن که افکار عمومی را مشغول خود می کند و دولت ، از پاسخگویی در قبال عملکردش معاف می شود.

یکم – اصل ۱۳۶ می گوید: رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

دوم –  دولت ، 18 وزیر دارد. در دولت دهم ، تا این لحظه شاهد تغییر وزرا در 8 وزارتخانه بوده ایم: منوچهر متکی(خارجه) ، مسعود میرکاظمی(نفت) ، محمد عباسی (تعاون) ، صادق محصولی (رفاه) ، علی اکبر محرابیان (صنابع) ، حمید بهبهانی (راه) ، رضا تقی پور (ارتباطات) ، مرضیه وحید دستجردی(بهداشت)

البته برخی از این افراد ، مستقیماً برکنار شده اند و برخی دیگر در قالب ادغام وزارتخانه ها ، کنار گذاشته یا جابجا شده اند. ولی به هر حال “تغییر” کرده اند و قانون اساسی نیز بر تغییر تصریح دارد و نه الزاماً برکناری.

حیدر مصلحی نیز توسط احمدی نژاد برکنار شد که با حکم رهبر معظم انقلاب ، ابقا شد و لذا در فهرست محذوفین دولت قرار ندارد.

با توجه به 8 تغییر فوق ، باید گفت که اگر رئیس جمهور تنها یک تغییر در وزیرانش ایجاد کند ، کل کابینه او معلق خواهد شد و او باید همه وزیران را بار دیگر برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
با توجه به زمزمه هایی که درباره تغییر چند وزیر دیگر به گوش می رسد ، آیا احمدی نژاد بار دیگر و در چند ماه باقی مانده از دولتش ترکیب کابینه را تغییر خواهد داد یا ترجیح می دهد به عنوان یک رئیس جمهور خدوم ، کشور را درگیر مسائل فرعی نکند؟
بسیاری بر این باورند که حاشیه سازی ، مطلوب دولت دهم است چه آن که افکار عمومی را مشغول خود می کند و دولت ، از پاسخگویی در قبال عملکردش معاف می شود.
باید منتظر بود و دید ؛ ماه های مهمی پیش روست!

عصر ایران    دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲

Print Friendly, PDF & Email