انسان مسئول تشدید گرمایش زمین است

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متّحد، بیش از پیش به این نتیجه رسیده و اطمینان یافته اند که کنش های انسان در محیط زیست اش عامل عمدۀ بالارفتن درجۀ گرمای سطح زمین شده است، و افزون بر آن، پیش بینی همین گروه است که افزایش درجۀ حرارت روی کرۀ زمین در این قرن میلادی ادامه می یابد.

هیأت بین المللی پی گیر تحوّلات جوّی روز جمعه اعلام کرد به احتمال قوی، انسان مسئول تشدید گرمایش کرۀ زمین است. این، یک اظهار نظر قاطع و بی سابقه است.

همین گروه از کارشناسان سازمان ملل متّحد، در گزارش سال ۲۰۰۷ میلادی خود هم گفته بود که به احتمال زیاد، افزایش گرمای زمین معلول اعمال انسان است.
یکی از رؤسای گروه که نگارندۀ گزارش تازه است، گفته است که این گروه پی برده که درجۀ حرارت در جوّ کرۀ زمین و آب ها و خشکی هایش بالا رفته، میزان بارش برف و بستن یخ کاهش یافته، بر ارتفاع آب اقیانوس ها افزوده شده، و فشردگی و تراکم گازهای گلخانه ای هم شدّت گرفته است.

هیأت کارشناس سازمان ملل متّحد گفت  در همین مدّت بر سطح آب اقیانوس ها نیز بین ۲۶ تا ۸۲ سانتی متر افزوده می شود.

فعّالان و طرفداران محیط زیست می گویند گزارش گروه بایستی دولت ها را به اعمال و اقدامات مقتضی وادارد.

صدای آمریکا

Print Friendly, PDF & Email