بیانیه به مناسبت درگذشت خانم سیمین بهبهانی، صدای بلند آزادگی و تکیه گاه آزادیخواهان کشورمان

در گذشت خانم سیمین بهبهانی یک ضایعه ملی در شرایط دشوار کنونی کشورمان است. خانم سیمین بهبهانی با شعر خود، طی چند دهه گذشته، از جمله صداهای رسای آزادی  و مدنیت مردم ما بود. شعر او زبان مهربان و انسانی جامعه ما  و سفیر اخلاقی و انسانی کشور ما در جهان بود.

خانم بهبهانی، با تجربه هفت دهه فعالیت ادبی خلاق، شاعری توانا و صاحب سبک در شعر بود. در عین حال، در عرصه فعالیت های مدنی نیز همواره پیشتاز بود. علاه بر چند دوره عضویت در هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، در جنبش زنان نیز حضوری چشم گیر داشت و تکیه گاه مهمی برای همه آزادیخواهان کشورمان بود.

با درگذشت خانم بهبهانی کشور ما یکی از شخصیت های موثر خود را از دست داده است. تردیدی نیست که نام خانم بهبهانی فراتر از زمان ما، در تاریخ ادبیات ایران جاودانه خواهد ماند. شعر او همواره الهام بخش نسل های جدیدی از فرزندان این آب و خاک خواهد شد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت خانم سیمین بهبهانی را به ملت ایران، خانواده محترم ایشان، و جامعه ادبی و فرهنگی کشورمان تسلیت می گوید.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۳۰ مرداد ۱۳۹۳ – ۲۱ اوت ۲۰۱۴

Print Friendly, PDF & Email