کمیته تحقیق و تفحص برای “بورسیه‌های غیرقانونی در مجلس تشکیل شود

جامعه دانشگاهی در پی استیضاح وزیرعلوم، خواستار تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از مجلس در خصوص پرونده “بورسیه‌های غیرقانونی” است. قانعی‌راد، استاد دانشگاه تهران معتقد است ناعدالتی آموزشی باعث مهاجرت بسیاری از جوانان شده است.

پس از استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، و عدم افشای اسامی کسانی که از بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کرده‌اند و ورود وزیر به جزئیات این پرونده در جلسه استیضاح، استفاده کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی نفس راحتی کشیدند. اما گویا پرونده‌ استفاده‌کنندگان از بورسیه‌های غیرقانونی همچنان باز مانده است و قرار نیست با استیضاح وزیر، این پرونده مختومه شود.

بنابر اخبار منتشر شده در روزهای گذشته از سوی منابع خبری ایرانی، برخی از استفاده‌کنندگان از بورسیه ها از اقوام و خویشاوندان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق و وزرای آن بوده‌اند. فرزندان و اقوام برخی از نمایندگان مجلس هم از این بورسیه‌های غیرقانونی استفاده کرده‌اند.

حالا پس از وزیر علوم و افکار عمومی، جامعه دانشگاهی به موضوع استفاده غیرقانونی از بورسیه‌ها معترض شده است.

عدالت آموزشی باید به دانشگا‌ه برگردانده شود

به‌گزارش ایلنا، محمدامین قانعی راد استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت: «اکنون توقع جامعه دانشگاهی این است که مجلس یک کمیته تحقیق و تفحص برای رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها و استخدام‌های غیرقانونی در دانشگاه با حضور نمایندگان دانشگاهی تشکیل دهد و این مسائل را پیگیری کند.»

وی معتقد است در ۸ سال گذشته نظم دانشگاه و قواعد پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف و جذب اعضای هیات علمی به هم خورده و دولت باید این وضعیت را به حالت عادی باز گرداند.

وی با بیان اینکه مناسبات دانشگاهی باید بر اساس علم و هنجارهای علمی باشد نه بر اساس قواعد سیاسی و خویشاندبازی‌، ادامه داد: «این اتفاقات سبب ایجاد فساد علمی و کاهش کیفیت دانشگاه‌ها می‌شود و محصولات دانشگاهی و فرایندهای علمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آموزش عالی باید در دسترس همه قرار داشته باشد.»

“افشای قانون‌شکنی‌ها، دلیل استیضاح وزیر”

قانعی راد افزود: «برداشتی که در افکار عمومی وجود داشته پس از استیضاح نیز تغییری نکرده است، به نظر می‌رسد افکارعمومی هنوز بر این عقیده است که دلیل استیضاح وزیر، افشای برخی قانون شکنی‌ها بوده است.»

وی با بیان اینکه فرجی دانا فردی قانون مدار است، ادامه داد: «آنچه در دانشگاه در ۸ سال گذشته رخ داد، مانند فسادهایی است که در عرصه اقتصاد صورت گرفته است. دولت یازدهم باید مشکلات را در این عرصه‌ها رفع کند.»

وی در بررسی معضل فرار مغزها از ایران و ارتباط آن با بورسیه‌های غیرقانونی گفت: «در جلسه استیضاح هم بحث فرار مغزها مطرح شد. نه تنها بورسیه‌های غیرقانونی بلکه استخدام‌های غیرقانونی نیز سبب دلسردی برخی جوانان در دولت قبل و مهاجرت آنها به خارج از کشور شده است. در ۴-۵ سال گذشته بسیاری از جوانان به خاطر ناامیدی از ادامه تحصیل در داخل کشور، مهاجرت کردند و از آنجا که امیدی به استخدام در مشاغل دانشگاهی نیز نداشتند دیگر به کشور بازنگشتند.»

قانعی‌راد معتقد است، ایجاد عدالت آموزشی مهمترین خواسته جامعه دانشگاهی از سرپرست جدید وزارت علوم است.

DW.DE

Print Friendly, PDF & Email