سخنگوی شورای نگهبان: مي خواهم « سخنگوي» خودم باشم

najat_ebrahimian

بررسي صلاحيت ها براي من خاطره خوشي نبود
از كار خودم در روند تاييدصلاحيت ها راضي نيستم
فرار من از سخنگويي شوراي نگهبان به دليل صداقتم است
اختلاف سليقه جدي با دبير شوراي نگهبان دارم
وقتي نتوانم صادقانه حرف بزنم بهتر است كنار روم
دبير شورا با انتخاب حقوقدانان فعلي موافق نبودند
دبير شورا با ديگر حقوقدانان انس و الفت بيشتري دارند
همه خوشحال باشيم كه مردم از انتخاب خود خوشحالند
صدا و سيما رسانه مطلوب و محبوب من نيست
بخشي از گناه علم شدن ماهواره گردن صدا و سيما است
انگليسي خطاب كردن كانديداها بي اخلاقي است، من هم متاسفم

  *   *   *

  بر ناگفته هايش شمارشي نيست، حتي اگر از دلايل استعفايش نام ببرد، حتي اگر از آن بيست روزي بگويد كه او را نگران آخرتش ساخت و حتي اگر براي نخستين بار اعلام كند كه ميان من و دبير شورا اختلافات جدي وجود دارد. در مخزن اسرارش همچنان مواردي را نگه مي دارد تا در زماني ديگر، در فرصتي ديگر و شايد در استعفايي ديگر آن را بر زبان براند. صحبت از ابراهيميان است: حقوقدان شوراي نگهبان. همان كه آنقدر درجه والاي صداقت برايش ارزشمند است كه دل از سخنگويي مهم ترين نهاد كشور به راحتي بكند. ابراهيميان حالاكوله باري چند ماهه از تجربه اي سياسي را بردوش دارد: تجربه اي كه حالاقضاوت هاي او را نسبت به عملكرد نهاد نظارتي انتخابات تا حدودي تغيير داده است. نه اينكه بخواهد عملكرد شورا را به چالش بكشاند اما از خلاقانون مي گويد. خلايي كه اجازه نمي دهد نظارت استصوابي كه مي تواند يكي از بهترين قوانين باشد به خوبي به مرحله اجرايي برسد. اما سوال ما از سخنگوي شوراي نگهبان از نظارت استصوابي نيست. سوالات ما به اتفاقاتي مي رسد كه در مدت احراز صلاحيت ها در آن نهاد نظارتي رخ داد. چه شد كه او استعفا مي دهد آن هم در روزي كه اسامي تاييد صلاحيت شده ها اعلام مي شود؟ ابراهيميان تعبير جالبي براي شغل خود دارد. او سخنگويي را بلندگو مي خواند و مي گويد كه دوست ندارد اين نقش را ايفا كند. شايد با بررسي پيشينه او بتوان مقصودش را دريافت. ابراهيميان يك حقوقدان است. يك قاضي كه همچنان رسيدگي به پرونده هاي كانديداها را همچون پرونده هاي قضايي مي بيند و معتقد است كه بايد وقت بسياري براي هركدام اختصاص دهد. با اين ويژگي آيا مي توان قبول كرد كه او در فرصت ٢٠ روز بخواهد به پرونده هزار نفر رسيدگي كند؟ پس سخنگويي شغل است اما نه براي او كه مي خواهد نظرات شخصي خود را نيز مطرح كند. نه براي او كه وقتي مي پرسيم كه آيا اعضاي اين شورا نگاه به جريان خاص سياسي دارند آن را به زماني ديگر موكول كند. نه براي او كه از زمان بررسي صلاحيت ها خاطره خوشي ندارد. او براي قضاوت در مورد نتيجه انتخابات هم از در انصاف وارد مي شود. خوشحال است چون مردم از انتخاب خود خوشحالند. و در نهايت از دليل استعفاي خود مي گويد. كار جمع آوري اطلاعات و انتقال آن براي او دشوار بود. آن هم در مهم ترين روزهاي احراز صلاحيت ها.

سال گذشته در همين زمان مصاحبه اي با شما داشته ايم. زماني كه هنوز خبري از هياهوهاي انتخاباتي نبود. شما آن روز از عملكرد شوراي نگهبان دفاع كرديد حتي ردصلاحيت ها و شيوه احراز آن را به نوعي عمل به قانون دانستيد. از آن روز يك سال مي گذرد. با عملكردي كه در چند وقت اخير از اين نهاد نظارتي ديده ايد، آيا همچنان بر نظر سابق خود پايبند هستيد يا خير؟
اينگونه سوالات و تحليل ها متوجه دو مرحله است. اول جايگاه حقوقي شوراي نگهبان و نقشي كه اين نهاد در ساختار قانونگذاري و نظام انتخاباتي ايران دارد. اين جايگاه و سوال مربوط مي شود به مسائلي از قبيل نظارت استصوابي، مفهوم نظارت استصوابي تحقيقات محلي كه از مسائل رايج و بحث برانگيز حقوقي مربوط به شوراي نگهبان است. يعني شوراي نگهبان در آيينه قانون اساسي. به اين معنا كه آيا اين بدنه قواعد و مجموعه مفاهيم را يك موثر و كارآمد مي دانيم يا خير؟ اين يك مرحله است برخي از جواب هايي كه درگذشته به شما داده بودم در اين مرحله بود. شايد نيازي به تجربه هم نداشت بلكه با نگاهي به مقررات و قوانين كافي بود كه يك حقوقدان بگويد كه اين قواعد، كارآمد و موثر و مفيد هستند يا خير؟ مرحله دوم انچه كه در عمل مي گذرد، است. يعني آيا اين قوانين كه شما از آن دفاع مي كنيد نظارت استصوابي تحقيقات محلي و امثال آن در اجرا و عمل و در بستر قانون انتخابات فعلي همان گونه كه قانون اساسي مقرر كرده بخوبي پيش مي رود و اجرا مي شود يا نه؟ اينها دو مساله است. ما در گذشته و شايد سال ها و ماه هاي گذشته در مورد مسائل اول بحث كرديم هنوز هم به نظر مي رسد كه جايگاه شوراي نگهبان چه در مقام تقنين و چه در مقام يك داور و ناظر انتخاباتي جايگاه برجسته اي است و قانون اساسي بخوبي طرحي را براي پاسداري از جمهوريت نظام طراحي كرده و من از اين جايگاه حمايت مي كنم و آن را برجسته مي دانم و تضعيف اين جايگاه و شوراي نگهبان را به هيچ وجه تجويز نمي كنم و كماكان بر همان نظرم هستم. برويم سراغ مرحله دوم آيا قانون خوب اجرا مي شود؟ آيا از اين قانون و مقررات خوب مثل نظارت استصوابي مفهوم صحيحي نزد مجريان وجود دارد؟ ابزار مناسبي كه آن را به نحوي اجرا كنند كه سبب تضييع حق الناس نشود در اختيار داريم يا نه؟ افراد چه توانايي هاي لازم را دارندتا عهده دار اجراي اين قوانين باشند؟ تجهيزات و زمان كه شوراي نگهبان در اختيار دارد مهياي انجام وظيفه در عياري كه قانون اساسي طراحي كرده هستند؟ شوراي نگهبان مي تواند به خوبي مطابق قانون وظايف را انجام دهد؟ سازماندهي خوبي دارد؟ اين يك مساله اي بود كه بايد با تجربه جوابش حاصل مي آمد.

سوال من هم متوجه همين قسمت است…
با اين تجربه به نظر مي رسد كه شوراي نگهبان داور خوب انتخاباتي مي تواند باشد و نظارت استصوابي هم خوب است اما قوانين انتخاباتي ما بسيار ناقص است. به عنوان يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان مي گويم، ممكن است همكاران ديگر آن را قبول نداشته باشند ولي من نسبت به اين نظرات فعلاپافشاري مي كنم. به نظرم براي اعمال نظارت انتخاباتي آنچه كه حساسيت برانگيز در جامعه است بررسي صلاحيت ها است كه ما به يك سازماندهي كارآمد و موثر نياز داريم و فعلااين سازماندهي را نداريم. يعني نيازمند يك ساختاري شبيه دادگاه انتخاباتي هستيم. نيازمند مجموعه قواعد دادرسي هستيم كه بايد منقح بشود و در قالب مقررات روشن به اطلاع همه بازيگران صحنه انتخابات برسد الته قبل از آن بايد مجال مباحثه مسائل فوق هم فراهم شود. براي مثال در مورد بررسي صلاحيت ها شما هميشه از من سوال مي كرديد يا خيلي ها انتقاد مي كردند كه تحقيقات محلي چرا و چگونه است؟ من از متن قانون استخراج مي كردم كه اشكالي بر اجراي آن وارد نيست. ولي نمي دانستم چقدر مفيد است. آيا از نهادهاي امنيتي متفاوت غير از وزارت اطلاعات سوالي بكنند خوب است يا نه دخالت بي جا تلقي مي شود؟ اين را در عمل نمي دانستم امروز مي گويم كه مفيد است. اما وقتي مفيد است كه شما مجال و تخصص دادرسي انتخاباتي را براساس داده ها و عناصر مختلفي كه وارد پرونده مي شوند داشته باشيد. ممكن است در هيات هاي اجرايي گفته شود اين فردصلاحيت ندارد چون سو شهرت دارد و التزام ندارد و مواردي ديگر. تحقيقات محلي از عده اي سوال مي كنند آنها چيز ديگري مي گويند از سازمان اطلاعات سپاه سوال مي كنند و آنها چيز ديگري مي گويند وزارت اطلاعات هم چيز ديگري را مطرح مي كند. اين مجموعه اگر قرار باشد به صورت ضرب جبري باشد، يعني ٥ تا مثبت باشد با يك منفي همه گزارشات خراب شود اين سبب تضييع حقوق مردم است. مثبت در مثبت مثبت، صدبار هم در هم ضرب كنيد مي شود مثبت اما يك منفي كه در آن ضرب كنيد مي شود منفي. اين نگاه يك نگاه غيرتخصصي است. داور و متخصص بايد همه اينها را سبك و سنگين كند مجال تحقيق، دفاع و اظهارنظر به آن داوطلب بدهد و با چنين نگاهي مثل هيات منصفه بينديشد و در وجدان خود اين اقناع را حاصل كند كه اين فرد واجد شرايط هست يا خير؟ در يك عمليات فست فودي و سريع به دليل ضيق وقت قانوني متاسفانه مجال كافي پيش بيني نشده و چون آيين دادرسي ويژه اي بيان نشده احتمال تضييع حقوق مردم مي رود.

آيا اين حق الناس نيست؟
بله احتمال تضييع حق الناس هست يا خير در جواب مي گويم. بله اين احتمال وجود دارد. اما همه آن تقصير شوراي نگهبان نيست. اينكه مي گويم همه نيست چون بايد گزارش صادقانه اي از عملكرد خودم بدهم. علت اين است كه قانون ناقص است. در ٢٠ روز شما نمي توانيد شش هزار شكايت را بر اساس گزارش هاي ناقص موجود رسيدگي كنيد. قانون مي گويد بايد به فرد فرصت بدهيد كه اظهارات و دفاعيات را نزد شما مطرح كند. اگر قرار بود هزار نفر هم مي آمدند و اعتراض مي كردند شما فرصت رسيدگي به بقيه را پيدا نمي كرديد. بنابراين يك بخش از نقص اين كار قانون است.

اين احتمال را در نشست هاي خبري مي داديد كه ممكن است يك مشاركت حداكثري ايجاد شود. بعضي از گروه هاي سياسي هم از مدت ها قبل طراحي كرده بودند كه پررنگ در عرصه حاضر شوند چون نگران رد صلاحيت ها بودند چرا اين فضا مهيا نشد؟
به نظرم كار ما نواقصي داشت و اين كار زيرنظر دبير محترم شوراي نگهبان و معاونت اجرايي و انتخابات صورت مي گرفت و همه اعضاي شوراي نگهبان در اين امر دخالت ندارند. يعني اين برنامه ريزي تشكيل جلسات و امثال آن زيرنظر دبير شوراي نگهبان انجام مي شود. بنابراين اگر انتقادي داشته باشم انتقاد به شوراي نگهبان نيست چون بسياري از اين اعضا با وجود كهولت سن و مشكلاتي كه داشتند وقتي به آنها مي گفتند كه حاضر شويد در نخستين ساعات حاضر مي شدند و با درد و رنج و ناراحتي تا ديروقت كار مي كردند. اما سازماندهي به نظر مي رسد كه به نحوه مطلوبي صورت نگرفته است.

مساله نقص قانون انتخابات چرا بايد تنها از سوي شما به عنوان حقوقدان اين شورا مطرح شود. فقهاي شوراي نگهبان هميشه بر همين قانون تاكيد داشتند و هيچ وقت هم نگفتند كه نقصي وجود دارد. هميشه حمايت كردند و اين قانون را پشتوانه تمام كارهايي كه انجام مي دهند و حتي تمام صلاحيت هايي كه رد مي كنند دانسته اند. به نظر مي رسد برخي در اين شورا خيلي موافق اين شيوه اجراي قانون و مواد قانوني هستند.
من با اين موافق نيستم. اولاشوراي نگهبان و هر مجري و هر قاضي موظف است قانون را اجرا و از آن حمايت كند. بنابراين اينكه شوراي نگهبان مستند خود را همين قوانين قرار مي دهد و مي گويد همين قوانين ولو ناقص بايد اجرا شود اين حرف خوبي است. اين مطابق با قواعد حرفه است. همينگونه بايد باشد. منتها اينكه آيا بقيه اعضا هم انتقادي دارند، به نظرم دارند. اگر نزد تك تك اعضاي شوراي نگهبان برويد آنها هم انتقاد دارند. اما قبلاهم گفتم در ايران ابتكار قانونگذاري به دست شوراي نگهبان نيست. بهتر است سوال را اينگونه مطرح كنيم چرا دولت ها و مجالس مختلف به فكر اصلاح قانون انتخابات نيستند. يك طرحي جامع بدهند مشكلات را بررسي كنيد؟ هياهو سالاري و عوام گرايي در مسائل حقوقي و قوانين و مقررات در سطح رسانه ها به ما ضرر مي زند. اينقدر در بحث مربوط به انتخابات روي بد بودن نظارت استصوابي تكيه كردند كه حتي حاضر نيستند در مورد مفهوم نظارت استصوابي كار كنند. كدام يك از رسانه ها و ستون نويس هاي حرفه اي رفتند و ببينند كه نظارت استصوابي به چه معناست آيا طرز تلقي از نظارت استصوابي غلط نيست؟ حالاكه نظارت استصوابي جزيي از قانون اساسي است اين خصومت بعضي از ما وقت ها مانع از اين مي شود به عنوان حقيقت اين نظارت را بپذيريم. اما چطور مي شود كه آن را بهتر اجرا كنيم كه حق مردم حفظ شود مغفول ميماند. اينقدر بعضي از ماها درگير سوال اول يعني مخالفت با نظارت استصوابي هستيم كه الان كه اگر مجلس چپ يك قانون در مورد انتخابات بنويسد بسياري از مفاهيم و نظارت استصوابي را بلد نيستند چون فرصت مداقه را روي آن پيدا نكردند. به عنوان يك حقوقدان مي گويم اين نظارت استصوابي اگر خوب طراحي شود يك شبه محكمه اي براي اعمال آن پيش بيني شود بخوبي مي تواند از حقوق ملت دفاع كند، از اسلاميت نظام و همينطورجمهوريت نظام دفاع كند. آنجايي كه عناصر ثروت و قدرت مي خواهند به دستگاه قانون نفوذ پيدا كنند جلوگيري شود و در عين حال به خاطر سليقه هاي سياسي كسي رد نشود. اينها نياز به مداقه دارد. نياز دارد كه ما دل بدهيم و ببينيم كه چگونه بايد اجرا شود. نظارت استصوابي نزد برخي از منتقدين مساوي است با نظارت دلبخواهي. همه با نظارت دلبخواهي مخالف هستند من هم مخالفم. شديدا. اما نبايد نظارت استصوابي را اجازه دهيم تعبير شود و معنا شود به نظارت دلبخواهي. قانون اين را نمي گويد. نظارت استصوابي كنترل و ارزيابي اجراي قوانين انتخاباتي است. اين را در جاهاي ديگر ممكن است دادگاه انتخاباتي انجام دهد. ما بايد به پيچيدگي هاي حقوقي بدون ورود به غوغاسالاري و هياهو بپردازيم. يكطرح يا لايحه قانوني به كمك متخصصين آن را بپرورانيم و قانون انتخابات را اصلاح كنيم. اين ضرورت را اكثريت اعضا احساس مي كنند. چرا دولت و مجلس اين كار را نمي كنند. به يك نفر گفتند كه رفتي جبهه نبرد، جهاد كردي؟ گفت: دستم بند بود يك دستم شمشير بود و دست ديگر قرآن، نشد. هيجان، هياهو، دعواهاي پس از يك انتخابات معمولا٤ سال طول مي كشد و كساني كه وارد دولت و مجلس مي شوند با پرداختن به برخي از حواشي سوالات اساسي مربوط به كشور را كه مي تواند امنيت و آرامش و وفاق ملي براي ايران به ارمغان بياورد را فراموش مي كنند.

نظارت شورا چرا هميشه با رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان همراه است و هيچ گاه هيچ اصولگرايي دغدغه اي براي تاييد صلاحيت ندارند؟
يك قسمت از اين مساله به خود جناح سياسي مربوط است. شما وقتي كه قواعد مربوط به رفتار سياسي را جوري تعريف كنيد كه يك چتر بزرگ باز مي كنيد، بايد منتظر چنين برخوردهايي هم باشيد. به سليقه بعضي از مايك تيم براي رسيدن به قله كوه بايد تست بدهند. از اين تعداد ممكن است چند نفر در راه بمانند و بقيه به قله برسند. موقع راي دادن هم وقتي تعداد زيادي را دعوت نكرده باشيم موقع راي دادن ممكن است با مشكل جدي روبه رو شويم. اما ممكن است برخي گروه هاي سياسي چتر خود را چنان گسترده باز كنند كه از معتقدين و مقدسين در ان باشند تا افرادي كه مبالاتي در انجام برخي امور نداشته باشند. يعني يك گروه بزرگي را زير چتر خود ببرند. اين كار يك فايده دارد. تعداد زيادي از آن گروه راي مردمي را با خود دارند. اما اين فايده يك هزينه هم دارد. هزينه اش بازماندن تعداد زيادي از رسيدن به مقصد است. ممكن است گروهي دست و پا شكسته و با لشكر شكست خورده به مقصد برسد. بخشي از ردصلاحيت ها به اين دليل است كه برخي از گروه هاي سياسي دقت كافي را در معرفي و حتي مراقبت از نيروهاي نخبه خود ندارند. بايد اين مراقبت را بكنند و اشخاص قوي و توانا و خوش سابقه معرفي شوند.

آيا اين حساسيت ممكن است در شوراي نگهبان نسبت به جناح خاصي وجود داشته باشد؟
من تازه از كارزار درآمدم. اجازه دهيد مقداري فاصله بگيرم و در مورد اين هم بعدا بتوانم صادقانه و آگاهانه داوري كنم كه آيا حساسيت به يك جناح وجود دارد يا نه. بسياري از اعضاي شوراي نگهبان اين حساسيت را ندارند. يعني من اسم هايي در ذهنم هست كه كسايي براي تاييد كانديداها امضا كردند كه خود آن دوستان اصلاح طلب هم باور نمي كنند. اما پرونده انتخاباتي پرونده اي نيست كه من ابراهيميان يا هر فرد ديگري آن را از اول تا آخر نوشته باشيم. در داوري و قضاوت هم اينگونه است. بايد ديد اين مجموعه و ساختار كه تحت مديريت داريم مثل ما بدون حساسيت به گروه هاي سياسي نگاه مي كنند يا خير؟ كساني كه اين پرونده را مي سازند هم آيا همين مقدار بي طرفي را دارند يا خير. اين را بايد يك بررسي عميق تري بكنيم. چرا؟ چون به خاطر وجود يك نقص در مقررات داخلي شوراي نگهبان به عنوان اعضا دخالتي در تعيين كنترل و نظارت اين شبكه نداريم. من آنها را نمي شناسم. نمي دانم چه كساني اين شهادت ها را مي دهند. دبير شوراي نگهبان و نهايتا معاون اجرايي ايشان كه منتخب اعضاي شورا نيست بر اين شبكه نظارتي كه بخشي از اطلاعات را به ما مي دهند نظارت دارند. بخشي از آن هم از وزارت اطلاعات مي آيد كه در دولت هاي مختلف ممكن است دستخوش سلايق متفاوت بشوند.
چون من شناختي بر آن ساختار ندارم نظرات ويژه اي دارم. البته كارهاي اجرايي را نمي شود به دوازده نفر داد. اما مي شد براي دوازده نفر يك حق كنترل، استصواب و استيضاح نسبت به شبكه تحت امر قائل شد. اين در مقررات داخلي ما پيش بيني نشده است. لذا اين بخشي از رويه هايي است كه مورد انتقاد بنده است. و ان شاءالله شوراي نگهبان كه يك مجموعه پويا و رو به جلو است اين نواقص را حل كند تا در جهت حفظ حقوق الناس با اطمينان بيشتري عمل كنيم. وقتي اين گزارشات را مي خوانم اگر وزارت اطلاعات بگويد كانديدايي گرايشات قوم گرايانه اي دارد اول مي پرسم مستندات چيست؟ ممكن است بگويند شهادت دو نفر شاهد. اما شايد آن اسناد معارضي داشته باشد. اگر سازمان اطلاعات سپاه اعلام كند يك نفر ملتزم به شرع نيست حتما از او سوال خواهم كرد كه مستندات شما چيست. از داوطلب هم مي خواهم كه از خود دفاع كند. بعد مانند يك داور بي طرف ارزيابي مي كنم اگر برايم قناعت وجداني حاصل شود تاييد مي كنم. اما اين عوامل مختلف را تسلطي بر آنها ندارم. در دعاوي حقوقي گفتند كه اگر از ضابطين دادگستري استفاده مي كنيد دادستان حق دادن تعليمات را به آنها دارد. من وسيله اي براي دادن تعليمات به كساني كه اين پرونده ها را تهيه مي كنند ندارم و بخشي از قانون هم در رويه شايد خوب اجرا نمي شود. مثلاقانون مي گويد نظر وزارت اطلاعات در مورد داوطلبان بايد مستند باشد. بگويد كه از كجا اين نظر را دادم. خب از قديم به نظرم مي رسد برخي از نظرات مستند نبوده است. ما بايد اين رويه ها را در آينده اصلاح كنيم. لذا بايد به عنوان سازمان داوري و قضاوتي همه جهات را ببينيم. فردي كه پرونده انتخاباتي را رسيدگي مي كند بايد اين مهارت را كسب كند. كسي كه اين مهارت را ندارد ممكن است بتواند در بقيه قابليت هاي لازم براي شوراي نگهبان بدرخشند اما موقع بررسي در موسم انتخابات توانايي ارزيابي پرونده را نداشته باشد. اينها را بايد توجه كرد. اگر فرصت داشته باشمممكن است همتم را معطوف اين امور كنم.

بازهم در اين دوره مشكلات زيادي را شاهد بوده ايم. هرچند تعداد زيادي از نيروهاي سياسي براي ورود به انتخابات ثبت نام كردند ولي تعداد زيادي رد صلاحيت شدند. مساله ٤ نهاد نظارتي كه در قانون آمده مشكل كانديداهاي رد صلاحيت شده نيست. مساله دخالت نهادهاي ديگر در روند تاييد صلاحيت هاست. در اين دوره از انتخابات حقوقدانان شوراي نگهبان براي اجراي دقيق قانون يعني بسنده كردن به همان ٤ نهاد قانوني چه اقداماتي انجام دادند و ورود نهاد ديگري در اين انتخابات آيا در حد استعلام بوده يا نه نظراتي كه داده مي شد بايد حتما اجرايي مي شد؟
شوراي نگهبان هيچ تكليف قانوني براي اينكه از نظر كسي تبعيت كند ندارد. بنابراين بايد با احترام از اين جايگاه ياد شود. من به عنوان عضو شوراي نگهبان بسياري از اين نظرات را كنار گذاشتم چون مستند نبود. قبول نكردم چون اقناع كننده نبود. اما شما وقتي دوازده نفر داريد و اين تعداد در يك فرصت كم دنبال يك تكيه گاه هستند كه به اعتماد او بتوانند يك داوري عادلانه كنند بر اساس تربيت و شيوه زندگي و مشاوران و اطرافيان شان هر كدام از آنها ممكن است به يك جايي و كسي و يك استعلام خاصي تكيه داشته باشند. اين را نيمي توان گفت كه يك فردي به شما دستور مي دهد و شما اجرا مي كنيد. شما وقتي به دستگاهي براي تحقيق در مورد قتلي دستور مي دهيد مي توانيد فردي مورد وثوق را براي اين كار انتخاب كنيد. در شوراي نگهبان هم اين احتمال وجود دارد و من مشاهده كردم كه ممكن است اعضاي شوراي نگهبان دلبستگي و اعتماد ويژه اي به برخي از اين مراجع ٤ گانه كه نه، چند گانه داشته باشند. چون يكي خود سيستم تحقيقات شوراي نگهبان است. ممكن است حفاظت اطلاعات دستگاه هاي مختلف، حراست دستگاه هاي مختلف سوال كنند و اطلاعاتي را از آنان كسب كنند كه خيلي ها هم راهگشا بوده است. از سازمان اطلاعات سپاه ممكن است سوال كنند اما اينكه براي ما كدام يك از اينها اطمينان آور است من به عنوان قاضي همه را كنار هم مي گذارم و سبك و سنگين مي كنم بعضي ها را هم حتي كنار مي گذارم و توجهي نمي كنم ولي ممكن است برخي زا اعضاي ديگر به خاطر نوع سلوك و رفتارشان و سابقه همكاري با دستگاه هاي مختلف گرايش و اطمنان بيشتري به يكي از اين دستگاه ها داسته باشند. اين را نفي نمي كنم و توصيه مي كنم از خودشان سوال كنيد. من در مورد آنها صحبتي نكنم.

پس چنين موضوعي وجود دارد ؟
اين نكته را بگويم كه احترام شوراي نگهبان را بايد همه ما حفظ كنيم. هيچ نهادي نمي تواند دستور بدهد. اما اگر من از وزارت اطلاعات، سپاه يا شبكه نظارتي خود سه گزارش داشته باشم همه را به صورت فني بررسي مي كنم. ممكن است هر سه غلط و مغرضانه باشد و ممكن است برخي درست باشد. آنجاست كه براي ما اطمينان حاصل مي شود كه درست است اما جاهايي ممكن است براي برخي از همكاران من اينگونه نباشد مثلادو تا از اين نهادها برايشان تعيين كننده باشد. يعني سابقه و اعتمادشان به گونه اي باشد كه آنها را درست بدانند اما من آن اعتماد و سابقه را ندارم. يعني همه را بي طرفانه و براساس ضوابطي كه موجود است در حدي كه وقت به من اجازه مي داد، بررسي مي كردم. متاسفانه مساله بررسي صلاحيت ها براي من خاطره خوبي نيست. هزار پرونده را در بيست روز بررسي مي كرديم. نوع سازماندهي شورا طوري بود كه ٥ روز هم از دست ما رفت. حدود ١٥ روز وقت داشتم به كمك اعضاي ديگر كار كارشناسي هزار پرونده را انجام دهيم. كار طاقت فرسايي است من از كار خودم راضي نيستم چرا كه هرچقدر زمان كمتر باشد شما بايد سرعت بيشتري داشته باشيد. تجربه و علم نشان مي دهد كه كثرت كار ريسك اشتباه و خطا را بالامي برد. حداقل يك سال زمان نياز است براي بررسي صلاحيت ها. نه فقط ٢٠ روز. حالاكه قرار است غير از مدرك تحصيلي و سن و سوابق قضايي راجع به اعتقادات، التزام و تدين مردم هم داوري كنيم در بيست روز ممكن نيست. اين را بايد قانون لحاظ كند. نمايندگان بجاي رسيدن به حواشي به سراغ سازماندهي اين امر بروند. بعضي از امور در ٤ سال و ٨ سال شدني نيست. من مخالفم كه به كليات ناشدني بپردازند. من يك سياستمدار نيستم يك حقوقدان انقلابي هستم. مي دانم كه براي نظام ديني كنترل افرادي كه مي خواهند سمتي را به دست بگيرند از حيث تدين و التزام لازم است بدون اينكه بخواهيم دادگاه تفتيش عقايد راه بياندازيم.
بايد ظهور و بروز ظاهري يك رفتار داوطلب شايسته نظام اسلامي باشد.درست نيست با اين ادعا كه در نظارت استصوابي بد عمل مي شود با اصل آن مخالفت كنيم. براي اعتراض به اصل نظارت ممكن است دوره ٤ ساله نمايندگي هدر رود اما اگر اين كياست را داشته باشيم و قبول كنيم كه نظارت يا اجرا بايد بخوبي سازماندهي شود، آن را تعريف مي كنيم و مرزهاي آن را مشخص مي كنيم آنگاه نظارت استصوابي نظارت مبتني بر تلقيات يا سليقه هاي شخصي به سمت نظارت سازماندهي شده و انضباطي بيشتر خواهد رفت.

تصميم گيري در مورد احراز صلاحيت ها از سوي هر دوازده عضو شوراي نگهبان انجام مي شود. شش عضو حقوقدان و شش عضو فقيه. مي توان گفت كه از جهتي نظرات شش عضو فقيه بر نظرات حقوقدان ها ارجحيت دارد، يا نه شورا براي حقوقدانان خود وزن زيادي قائل است و در تصميم گيري هاي آنها تاثيرگذار نيست و اينكه به عنوان حقوقدان مي توانند در برابر فقها بايستند و مخالفت كنند؟
همه سوال شما را در اين شرايط جواب نمي دهم. يك علت فرار كردن از سخنگويي اين است كه من انقلابي هستم نه سياسي به معناي كلاسيك و يك انقلابي بايد صادق باشد البته حقايق را بايد در جاي خود مطرح كرد. بنابراين من به بخشي از اين سوال جواب مي دهم. هرگاه پرونده اي در هيات دوازده نفره شوراي نگهبان مطرح شد هيچ فرقي بين هيچكدام از اعضا نيست. آنجا استدلال حاكم است. در نتيجه هيچ برتري و سلسله مراتب و مواردي كه شما اشاره كرديد بين اعضاي شوراي نگهبان جايي كه دوازده نفر مداخله مي كنند در پرونده ها وجود نداشته و ندارد. اين اختلاف نظر طبيعي است كار شورايي است شايد در رسانه ها هم ديده ايد كه من و برخي از همكاران نظرمان با دبير شورا كه يك فقيه است يكي نيست. من بر نظر خودم اصرار مي كنم. يك جاهايي عقيده دارم درست مي گويم و آنها اشتباه مي كنند و پاي حرفم هم هستم. اين هم طبيعي است. ما بايد عادت كنيم در نظام ما حرف هاي مختلف فارغ از موقعيت ها زده شود تا يك گفتمان صحيحي پيرامون مسائل حقوقي و سياسي در كشور در بگيرد و از دورن آن نتايجي كه باعث شكوفايي زندگي سياسي و اجتماعي و اقتصادي ما بشود در بياد. عادت هاي بدي در كشور ما وجود دارد. مي گوييم حرف نزنيد با هم بحث نكنيد. ممكن است بيگانگان سواستفاده كنند. خب بيگانگان هر روز دارند ياوه مي گويند ما نمي توانيم زندگي خود را بر اساس ياوه گويي ديگران و بدخواهان و دشمنان تنظيم كنيم. آنها هميشه عليه ما حرف ميزنند. ما زندگي را بايد بر اساس نيازهاي خودمان تنظيم كنيم. نياز به مباحثه داريم نياز به نقد همديگر داريم. اين بايد صورت گيرد رسانه ها و سياسيون هم نبايد ان را براي جامعه تبديل به بحران كنند. اين يك امر عادي است در زندگي ما. يك روز ممكن است يك فقيهي در مورد مساله فقهي و حقوقي اظهارنظر كند كه با ديگري مخالف باشد اين را تبديل به يك اختلاف منفي و فاجعه نكنيم. اصحاب رسانه كارشان اين است كه به درگرفتن گفتمان هاي موثر كمك كنند. اگر آنها وقتي بين دو نماينده مجلس يا عضو شوراي نگهبان بحثي درگرفت آن را به فاجعه تبديل كنند خودشان كه ابزار آزادي بيان هستند جلوي ابزار آزادي بيان را گرفته اند. اين اختلاف نظر وجود دارد طبيعي است در هر نهاد ديگري كه مبتني بر مشاوره است. اگر هم نباشد فايده ندارد. شوراي نگهبان يك گروه سرود نيست.

استعفاي شما را مي توان در قالب همين اختلافات گذاشت. يعني درست در روزي كه نتيجه تاييد صلاحيت ها به صورت غيررسمي اعلام شده استعفا داديد و خيلي هم پافشاري كرديد بر آن. حتي گفتيد نيازي نيست كه دبير اين شورا بخواهد تاييد كند. اصرار شما مي تواند بيانگر اين اختلافات باشد؟
براي اثبات وجود اختلاف نظر شما لازم نيست دنبال نشانه ها و دلايل بگرديد. وقتي مي گويم اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه داريم دليل ديگري لازم نيست. من اقرار مي كنم كه داريم. و اتفاقا خوب هم هست. اما سازو كار قانوني مي گويد شما دعوا كنيد راي گيري كنيد اگر يك رايي اكثريت را آورد بايد تبعيت كنيد. از نگاه من طرفداري از شوراي نگهبان پايبندي و حفظ انسجام شورا اين است كه حرف هاي لازم زده شود پافشاري شود و دعواي علمي كنيم و وقتي تصميم گيري شد بگوييم سمعا و طاعتا. حالابرويم دنبال اجراي اين تصميم. من طرفدار اين ديدگاه هستم بايد با رعايت مصالح ملي صداهايمان را گاهي بلند كنيم با هم حرف بزنيم اما وقتي يك نظر در شوراي نگهبان مطابق قانون راي آورد اعضا و همه مردم بايد احترام بگذرند. اين نياز به جست وجوي دليل ويژه اي ندارد. در بحث مربوط به استعفا در مورد شيوه اطلاع رساني و نوع برنامه ريزي براي مهيا شدن براي انتخابات و پاسخگويي به مردم و رسانه ها اختلاف سليقه با دبير شوراي نگهبان دارم. كه البته طبيعي است. من همچنان پافشاري مي كنم و سعي مي كنم مطابق قوانين و مقررات در صحن شورا براي نظراتي كه به نفع مملكت است طرفدار جمع كنم تا به قواعد رفتاري ما تبديل شود. يك جاهايي هم موفق نمي شوم و بايد بگويم اطاعت نظر اكثريت را مي پذيرم. يك جاهايي هم كه نتوانم كاري را طبق اعتقادات دروني ام انجام دهم مي گويم نمي توانم من بايد صادقانه حرف بزنم.
وقتي نتوانيم صادقانه و براساس معتقدات شخصي عمل كنيم بهتر است مدتي كنار بروم و مزاحم كار بقيه نشوم. و در عين حال بايد از صداقتم به عنوان يك ارزش پاسداري كنم.

بعد از استعفا نقش شما كمرنگ شد، يعني خبرهايي كه بايد از زبان شما شنيده مي شد از زبان ره پيك بيان شد. خيلي در رسانه ها حاضر نشديد. اين نشان مي دهد كه همچنان بر استفعاي خود اصرار داريد.
در بحث انتخابات من نگاه ويژه اي داشتم و عقيده داشتم كه كار بر روي اسلوب ويژه اي صورت بگيرد. وقتي طبق نگاه شما كار پيش نمي رود و شما احساس مي كنيد كه طبق مقررات بايد بگونه اي ديگر باشد بهتر است كسي از اين دفاع كند كه آن را قبول دارد. بخشي از مشكلي هم كه وجود داشته مسائل شخصي كم اهميت است. دبير شورا كه ساليان سال حضور دارند در شو را و شخصيت مورد احترامي هستند در ابتدا با انتخاب اعضاي جديد در شوراي نگهبان خيلي موافق نبودند و با اين اعضايي كه توسط مجلس انتخاب شدند به اين اعضا خيلي روي خوشي نشان ندادند. اين در انجام كار سخنگويي هم موثر بود. شايد ايشان با آقاي ره پيك و دوستان ديگر انس و الفت بيشتري داشتند كه باعث مي شد مقداري براي من كار جمع آوري اطلاعات و انتقال آن و ارتباط با رسانه با دشواري صورت بگيرد. من سعي كردم راه را باز بگذارم كه طبق سليقه ايشان عمل شود. احترام ايشان واجب است. در امر اطلاع رساني انتخابات سعي كردم خيلي مداخله نكنم در عين اينكه عقايد خودم را محترم مي شمارم. با مسامحه تعبيري دارم به سخنگوي هاي ديگر برنخورد خودم را مي گويم. تعبيرم اين است كه سخنگو يعني بلندگو. بلندگو يعني بوق سخنگو يعني بوق. خب اين سمت مهمي نيست كه شما بوق يك مجموعه شويد. من گاهي مي پسندم سخنگوي خودم شوم. اگر شرايط فراهم شد به نحوي ه بتوانم احساس كنم اكثريت رويه هاي جاري همان رويه هايي هست كه مي توانم براساس اعتقاد قلبي خودم از آنها دفاع كنم در خدمت همكاران هستم.

تاييد صلاحيت ها در روز خاصي بايد اعلام مي شد، ولي در همان روز اعلام شد كه ممكن است نفراتي به اين ليست اضافه شوند. اين ناهماهنگي ناشي از چه بود؟ شورا براي نخستين بار نبود كه انتخابات برگزار مي كرد چرا در وقت قانوني نتوانست يك ليست تكميلي بدهد و جالب اينكه بعد از آن زمان هم تعداد زيادي را وارد ليست انتخابات نكرد، اين ناهماهنگي براي چه بود؟
شورا براي نخستين بار بود كه با اين تعداد از اعتراضات مواجه مي شد. يعني مقداري غافلگيرانه بود. بنابراين رسيدگي در آن بييست روز براي من از خاطرات تلخ است. خاطرات شيرين هم دارم اما اين بيست روز براي من نگراني اخروي ايجاد كرده است. وقت خيلي كم بود و شما بايد به شش هزار پرونده رسيدگي مي كرديد. عده اي مي گفتند ممكن است كه نهادهاي اطلاعاتي اشتباه كرده باشند. يك سري را به اين صورت اعلام كردند اما اينكه مي گوييد اين تعداد تاييد صلاحيت اضافه شده پس از بيست روز زياد نبود من هم با شما هم عقيده ام. اگر من عهده دار سازماندهي بررسي بودم مي توانستم طوري طراحي كنم كه تعداد بيشتري احقاق حق صورت بگيرد و پرونده هايشان دقيق تر رسيدگي شود. ولي هركسي ممكن است بر كار ديگري نقد وارد كند شايد هم يك ادعا از سوي من باشد و در عمل شدني نباشد. مي شد يك سري از كارها را انجام داد كه تعداد بيشتري پرونده را در آن ٢٠ روز دقيق تر ببينيم. اما گذشت و الحمدالله سپري شد و انتخابات بخوبي برگزار شد و به نظرم مردم با وجود اينكه بعضي ادعا كردند داور در جاهايي به نفع گرفته خوشحال شدند كه توانستند اراده خود را از طريق صندوق راي به منصه ظهور برسانند و اين بركتي است كه نظام جمهوري اسلامي فراهم كرده كه با وجود تمام نواقص با اين انتخابات فرصتي مي دهمي كه اقليت و اكثريت گردش داشته باشند و اين گردش در كشور ما به آرامي و بدون درگيري و بحران صورت بگيرد. اين تمرين را مي كنيم و مهارت كسب مي كنيم. شكل جديدي از مجلس هم در اين دوره ايجاد شده تمرين خوبي براي سياستمدارن ما خواهد بود كه ائتلاف ها و همكاري هاي نو را شكل دهند. همه بركت است. هرگونه كه انتخابات را اجرا كنيم در بهترين حالت هم يك ابراهيمياني پيدا مي شود كه بگويد اين نقص ها را داريد. عيب وجود دارد همانطور كه حاكم بايد شهروند را ببخشد و از حقوق شهروندان اين است كه حاكم او را ببخشد يك جاهايي هم هست كه شهروندان حاكمان را عفو كنند و اشتباهات را درنظر نگيرند.

پارسال كه در مورد رد صلاحيت ها صحبت كرده ايم شما يك پيشنهاد خيلي خوبي داديد و اينكه چهره هاي بزرگ اصلاحات نخبه پروري كنند و چهره هاي جديد را معرفي كنند. امسال همين اتفاق رخ داد. از سي نفر ليست اميد تهران ٢٥ نفر از چهره هاي جوان اصلاح طلب هستند و راي مردم به كل همان ليست پيامي داشت هم به جريان هاي سياسي هم به شوراي نگهبان.
اين را از شوراي نگهبان بپرسد من الان در مقام يك عضو حرف ميزنم.

به عنوان يك حقوقدان . . .
به نظرم شوراي نگهبان موظف به اجراي قانون است. اسمش را هم نبايد سختگيري گذاشت اما اجراي دقيق قانون در ايران منتهي به حذف سلايق سياسي نخواهد شد اگر يك وقت سليقه اي حذف شد يعني اينگه قانون را دقيق اجرا نكرديم. همين دفعه با وجود سختگيري هايي كه مورد ادعا واقع شده كه فعلادر موردش داوري نمي كنم مردم توانستند ليستهاي مورد علاقه خود را انتخاب كنند. بايد خدا رو شكر كنيم همه خوشحال باشيم كه مردم خوشحال هستند از انتخاب خود. همين. به عنوان يك حقوقدان تاييد مي كنم كه نسل دومي آمده است. درست است. امر ميموني است اما يك خطر دارد. نسل دوم به عقبه خود توجه كنند. ممكن است بگوييم افرادي داراي تجربه هستند ٥ نفر را به مجلس فرستادند اين افراد كه جوان هستند بايد سعي كنند پشتوانه فكري قوي و كار حزبي و سياسي گروهي را تجربه كنند. اگر اينگونه نشود اتفاقات تاخ مجالس گذشته باز هم تكرار مي شود. وقتي مردم چپ ها را به مجلس بفرستند به خواسته خود نرسند، راست ها را بفرستند و به خواسته خود نرسند اين ممكن است جامعه را به انتخاب هاي اشتباه بكشاند. مردم هم اشتباه مي كنند. مردم هم ممكن است لجبازي كنند. مثل يك فرد. جامعه ممكن است لجيازي كند پس نبايد مردم را به انتخاب هاي بد و خطرناك وادار كنيم. همه گروه ها بايد اين احساس مسووليت ملي را داشته باشند كه از اين فرصت استفاده كنند و با استفاده از تجربيات ديگران، عمل كنند البته خيلي از آدمهاي با تجربه هستند چه از راست و چه از چپ متاسفم كه چرا وارد انتخابات نشدند. آدمهاي باتجربه اي بودند من آرزو داشتم كه بيايند. ولي حالاكه بيرون هستند اين وقت و تجربه را در ايران راحت دود مي كنيم و مي سوزانيم. نماينده اي كه در چند دوره مجلس بوده موفق بوده و صاحب فكر است اين فرد را بايد به عنوان يك سرمايه نگاه كنيم. ارتباط اين جوانان بايد با آنها وجود داشته باشد تا تصميماتي پخته داشته باشند.
برد و باخت در اين ميدان نبايد باعث شود بازنده ها پشت پا به برنده ها بزنند در مسير كار. لجاجت هاي بچه گانه را كنار بزنيم با عنوان يك اقليت موثر نقاد با حسن نيت طرف اكثريت را زيرنظر داشته باشيم تا انها هم در سايه اين نگاه نقادانه ما نظم بگيرند. سراغ اينكه همديگر را نارحت كنيم و تنه به هم بزنيم نرويم و الاهمه اين ديوار مثل يك دومينو مي ريزد و هيچ ثمري نخواهد داشت.

شورا با تمام سختگيري ها كه نسبت به تاييدصلاحيت ها داشت اما شاهد يك بي اخلاقي در زمان تبليغات بود. گروه هايي از ليست مورد تاييد شوراي نگهبان به عنوان انگليسي ياد كردند. انتظار اين بود كه نهاد شوراي نگهبان يا فقهاي آن واكنشي داشته باشند اما اين گونه نشد. حتي از تصميمات خود حاضر به دفاع نشدند.
سخنگويي مسائل مختلفي دارد سخنگو بايد با جاهايي ارتباط مستمر داشته باشد. صدا و سيما نهادي است كه بدنه كارشناسي و مجريان و افراد خدوم و انقلابي و با حسن نيت زياد هستند ولي در مجموع صدا و سيما رسانه مطلوب و محبوب من نيست. من به علت ارتباط حرفه اي با صدا و سيما رفت و آمد دارم. و فكر مي نم بخشي از گناه علم شدن بشقاب هاي ماهواره اي بر گردن صدا و سيما است. اما نخستين بار كه سراغ من امدند، به خبر نگاران گفتم كه اگر قرار باشد كه نصف اين دوستان كانديداها را متهم به انگليسي بودن كنند و بگويند چون شما مورد حمايت انگليس هستيد و آنها هم بگويند انگليس زرنگ تر از اين حرف ها است كه مستقيما از كسي حمايت كند. انگليس ٤ قرن وزارت مستعمرات داشته است. دهات هاي ما را بلد است. همه فرقه هاي ديني و مذهبي و گرايش هاي صوفي گرايانه ايران را با جزييات را تحقيق كردند انوقت روباه پير شايد اگر قرار باشد از يكي حمايت كند قطعا حساسيت هاي ملت ايران را مد نظر قرار مي دهد. ممكن است طرف مقابل بگويد اين گار انگليس حمايت از طرف از مقابل بوده است. اين كار انگليس كه ما را در ليست برتر مورد علاقه خود نشان داده چون روحيات ملت ايران را مي دانسته مي خواسته آن يكي را جلو بگذارد. اگر هر دو طرف اينگونه استدلال كنند چه اتفاقي مي افتد. بالاخره نتيجه مي گيرند كه نصف اين مجموعه انگليسي است. خيلي بد است يعني اينقدر انگليس در ايران اقتدار دارد كه اين مملكت با وجود شوراي نگهبان و وزارت كشور نصف داوطلبان انگليسي از آب در بيايند؟ اسم اين را من هم جز بي اخلاقي چيز ديگري نمي گذارم و ان شاءالله كه همه ما كه سردمدار اخلاق و التزام عملي به اسلام هستيم بايد رفتارهاي خود را مورد بررسي قرار دهيم. بله بايد مواظب نفوذ باشيم و حتما بيگانگان سعي مي كنند كساني را حتي در بين نخبگان سياسي داشته باشند و احتمالادارند اما اين احتمال باعث نمي شود رفتارهاي عادي خود را كنار بگذاريم و بگوييم چون ممكن است يك نفر در صد نفر عامل بيگانه باشد يا متاثر از تفكرات بيگانه ما يك گروهي را متهم كنيم به اينكه بيگانه پرستيد يا عوامل نفوذي بيگانه هستيد. من به نفوذ و توطئه اعتقاد دارم آن را توهم نمي دانم اما رفتاري كه در برابر نفوذ بايد داشته باشيم اين است كه شما هم كياست بخرج دهيد. دستگاه هاي اطلاعاتي دقيق كار كنند و به مردم هشياري بدهند بدون اينكه كسي را مستقيم يا غير مستقيم با تعريض متهم و محكوم به انگليسي بودن كنيم. در ايران اتهام به انگليسي بودن مهم ترين ناسزايي است كه ممكن است به كسي بگوييم. ما در انتخابات حق نداريم به كسي ناسزا بگوييم. من هم متاسفم. چتر يكي از جريان هاي سياسي ما بسيار گسترده است. عيب ندارد. ممكن است بگويند ما با جذب حداكثري مي خواهيم مردم ايران را غير خودي تلقي نكنيم بيشترشان را به زندگي سياسي وارد كنيم. اما حواسمان باشد در اين گروه بزرگي كه راه انداختيم هر چند وقت يك بار بر خطوط قرمز خود تاكيد كنيم. ما بايد مخالفان كوچك را به طرفداران نظام اسلامي تبديل كنيم. نه اينكه هركدام را در همان وضعيت نگه داريم و مجموعه اي از اعتقادات را بدون اراءه مانيفستي رو شن كنار هم انبار يا با هم مخلوط كنيم. در همه جناح ها از جمله اصلاحات انسان هاي فرهيخته و متدين و جانبازان جنگ و جهاد و دلسوزمملكت حضور دارند آن آدمها بايد شعارهاي اصلي را كه استحكام بخش پايه هاي نظام اسلامي است را هر چند وقت يك بار تقويت و تكرار كنند و حالاكه چتري گسترده دارند اين شعارها را تبديل به باور براي طرفداران كنند. اين امكان كه در گروه انها نفوذي باشد وجود دارد. اما اين خطر هزينه بالايي است كه براي جذب حداكثري بايد پرداخت شود. ممكن است كساني باشند كه حكومت ديني را زير سوال ببرند يا در اثر هيجان ناشي از پيروزي به حواشي بپردازند. يك مقدار از اين جو زدگي در همه جناح ها خصوصا در اصلاحات جلوگيري كنيم. اسلام، صلوات، تكبير، تسبيح، بسيج و… فقط براي يك جناح در اين كشور نيست. اصلاح طلبان هم نبايد اجازه دهند مظاهر تدين و تشيع توسط يك جناح مصادره شود. آنها بايد تقويت كننده و مدعي اين ارزش ها باشند من در جمعي بودم كه دوستان شروع به دست زدن كردن. دست زدن كه خلاف شرع نيست عيب ندارد. جايي هم كه دو نفر خارجي نشستند ما نمي توانيم صلوات و الله اكبر سر دهيم. اما وقتي يك عادت خوبي را بعد از انقلاب و امام پيدا كرديم و اينكه يك شخصيتي را ببينيم صلوات بفرستيم اين را نبايد منحصر به گروه ويژه شود. اين ظواهر كم اهميت تا ارزش ها ي عميق تر براي اصلاح طلبان هم هست. حال كه هست آن را فرياد بزنند تا به مسلمات طرفدارانشان تبديل شود. ظواهر ديني و شعارهاي ديني و محكمات انقلاب را بايد به صورت پررنگ در تمام جناح هاي سياسي ببينيم. متدينين سنتي ما به ژست هاي غربي حساس هستند حق هم دارند ما از اين راه گزيده ايم. ما مي دانيم دين ما به ظاهر و كلام و شعارها حساس است. لذا كلام سياسي ما قلم سياسي ما و لباس و شعار سياسي ما هرچقدر نزديك به دشمنان ما نباشد و به صورت صريح تري نزديك به شعارهاي شيعي و انقلابي ما باشد موفقيت بيشتري داريم و عاقبت بهتري در انتظار ما خواهد بود اگر هم قرار است اصلاح كنيم به معناي واقعي بايد از اين راه اصلاح كنيم. كار را به دست عقلابدهيم. در بين اصلاح طلبان، اصلاح طلب اصولگرا و بين اصولگرايان، اصولگراي اصلاح طلب وجود دارد. اجازه ندهيم كساني كه حاشيه سازي مي كنند كار را از دست عقلادر بياورند. يك نوع عوام گرايي مذموم توام با ماجراجويي نبايد دامن نخبگان ما را بگيرد.

مجلس خبرگان پنجم حواشي كمتري از مجلس دهم نداشت. اين حواشي از همان زمان شروع شد. شايد بتوان دليل اين تصميم گيري را حضور چهره هاي معروف سياسي از روحانيون تهران دانست. در بحث آزمون شايد خيلي متفاوت با كانديداها برخورد شد. در همين خبرگان كساني بودند كه بدون آزمون وارد انتخابات شدند. اما سيد حسن خميني مستثنا شد و شورا تاكيد داشت كه به دليل عدم شركت در آزمون صلاحيت علمي ايشان تاييد نشده است. اين تبعيضات چگونه توجيه پذير است؟
در مورد شيوه ارزيابي صلاحيت توسط شش عضو فقيه من اطلاعات كاملي ندارم. تا زماني كه اطلاعيه دادند و با توضيحاتي كه آقاي مومن به من دادند بطور مستمر گفتم قاعده كلي آزمون است. اما فقها نمي خواهند آزمون دليل منحصر باشد. براي همين هم گفتم كه اصولاكسي كه در آزمون شركت نكرده فرصت احراز صلاحيت را از دست داده است. اصوللارا به همين جهت مي گفتم كه آيت الله مومن تاكيد داشتند كه اختيار فقها با آزمون هم وجود دارد و سلب نمي شود. آيا پذيرش بدون آزمون هم قواعدي داشت و قواعد چه بود اطلاعي ندارم.

اين تفاوت را قبول داريد ؟
اگر به همه بگويند شما در آزمون شركت نكرديد اما رزومه را به ما بدهيد. از همه بگيرند و بگويند اين چند نفر رزومه علمي شان توجه ما را جلب نكرد. اما ده نفر خوبند پس آنها را بپذيريم اتفاقا عادلانه است. اما اگر بگوييم سه نفر را مي دانيم كه خوب هستند اينجا بايد اعتراض كرد كه قاعده واحدي براي همه استفاده نكرديم. لذا نمي دانم اين قسمت به چه ترتيبي صورت گرفته است. از سخنگوي هيت مرگزي نظارت بر انتخابات خبرگان كسب اطلاع فرماييد

نظارت استصوابي در احراز صلاحيت هاي خبرگان يكي از مباحثي بوده كه از سوي شما مطرح شده است.
نظارت استصوابي بر خبرگان را قانون مقرر كرده هم قانون اساسي و هم تفسير آن و هم قانون نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان. تبصره ٤ ماده ١٦ آيين نامه انتخابات خبرگان مقرر كرده احراز صلاحيت داوطلبان بوسيله شوراي نگهبان مانع نظارت استصوابي عام شورا نگهبان نيست. اين فقط يك تئوري نيست قانون است .

پيام راي مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبري چه بود؟ دو تن از اعضاي فقيه در تهران راي لازم را كسب نكردند.
بايد به راي مردم احترام بگذاريم. خوشحال باشيم كه مردم فرصت اين را دارند كه به هركس كه دوست دارند راي مي دهند و به هر كس دوست ندارند راي نمي دهند. من از اينكه مردم حقوق قانوني خود را اعمال كردند خوشحال هستم. همين هم در انتخابات مهم است. اشخاص مهم نيستند. براي من هم خيلي مهم نيست. اينكه كدام از تاييد شدگان شوراي نگهبان انتخاب مي شوند شخصي است. هركدام را كه مردم انتخاب كردند بايد تشكر كرد.

علت تعلل در شمارش آرا چه بود؟
من هم دارم تحقيق مي كنم. درخواست خواهم كرد تا علت اين تعلل و جابه جايي رتبه ها معلوم شود. وزارت كشور يا شوراي نگهبان يا هر دو سبب ان هستند يا خير اطلاعي ندارم. اگر مقصر وزارت كشور است بايد بررسي شود و اگر شوراي نگهبان است آن هم بايد بررسي شود. بايد خيلي زودتر اعلام مي شد.

به عنوان سخنگو باقي خواهيد ماند؟
بايد ببينيم آينده چه مي شود. خيلي علاقه اي به اين كار ندارم. حالاكه انتخابات تمام شده سخنگو خيلي نقش موثري نخواهد داشت.

نويسنده: رضوانه رضايي پور
 روزنامه اعتماد، شماره 3479

Print Friendly, PDF & Email