اعتراضات خودجوش مردم ضرورت تغییر و پذیرش خواست های آنان را دیکته می کند!

از اعتراضات مسالمت آمیز مردم حمایت می کنیم!

طی چند روز گذشته تظاهرات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور برگزار شده است. این تظاهرات در اساس اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و گرانی در کشور است. در این اعتراضات همچنین علیه سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی، روحانیت، ولی فقیه و خود جمهوری اسلامی شعار داده شد. تنوع شعارها حکایت از حضور طیف های گسترده در این اعتراضات است.

اعتراضات چند روز اخیر و گسترش خودجوش آن ها، هشداری به جمهوری اسلامی و اعلام مخالفت آشکار با ادامه‌ی دزدی ها، فساد و غارتگری باندهای وابسته به حکومت، حضور جمهوری اسلامی در بحران های منطقه ای و تحمیل هزینه این حضور بر مردم است. این تظاهرات گواهی بارز بر ابعاد گسترش نارضایتی مردم از جمهوری اسلامی در اعماق جامعه درست در آستانه‌ی چهلمین سالگرد استقرار آن است.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون تنها یک روش در برابر نارضایتی مردم داشته است و آن توسل به زور و سرکوب بوده است و همواره اعتراضات را به تحریک و توطئه بیگانگان تنزل داده و راه ابراز اعتراض مسالمت آمیز را بسته است. حتی اعتراضات صنفی نیز از سرکوب حکومت مصون نبوده اند. وزارت کشور و نهادهای ذی ربط این روزها نیز از لزوم درخواست مجوز برای تجمعات اعتراضی سخن گفته اند. ولی واقعیت این است که در جمهوری اسلامی، علیرغم پذیرش آزادی تظاهرات مسالمت آمیز در قانون اساسی آن، تاکنون برای هیچ تجمعی که بویی از مخالفت با سیاست های حکومت داشته باشد، مجوزی صادر نشده است. با چنین کارنامه ای حواله دادن مردمی که جانشان به لب رسیده است، به کسب مجوز جز صدور حکم سرکوب معنای دیگری ندارد.

تظاهرات اخیر در همین چند روز، قبل از همه ضرورت تغییر را به پیش کشیده است. خواستی که در سال ۸۸ با زور و سرکوب و زندان در نطفه خفه شد و فرصت برای تغییرات در جهت مشارکت دادن مردم در تصمیمات از بین رفت. اینک جنبشی دیگر با بیانی دیگر به صحنه باز گشته است. این که این تظاهرات ها چه سرنوشتی پیدا کنند و سران جمهوری اسلامی این بار صدای مردم را بشنوند یا نه، تغییری در این واقعیت نمی دهد که زمان تغییر فرا رسیده است. دوران تحمیل دستگاه دولتی ناکارآمد به سر آمده است. بدون تغییر در وضعیت فعلی و گردن نهادن بر خواست های مردم، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان.

اتحاد جمهوری خواهان ایران از جنبش مسالمت آمیز مردم برای تغییرات دمکراتیک حمایت می کند و خواستار گشایش سیاسی و اقتصادی در کشور، پایان دادن به مداخله‌ی نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادهای زیر نظر ولی فقیه در اقتصاد کشور، ریشه کن نمودن فساد و اختلاس های کلان، آزادی مطبوعات،آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، اجتماعات، نهادهای مدنی، سندیکاها و اتحادیه ها است. ما از گفت و گوی ملی برای ایجاد تغییرات لازم در جهت پذیرش مطالبات حق طلبانه‌ی مردم استقبال می کنیم و خواستار آزادی فعالان جنبش کارگری از زندان و پایان دادن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز هستیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران، از آزادی تظاهرات و ابراز مسالمت آمیز مخالفت مردم دفاع می کند. آزادی بیان و مخالفت با سیاست های حکومت یکی از ابزارهای مهم نظارت بر کار حکومتگران و اصلاح ناکارآمدی در جوامع دمکراتیک است. برخورداری از حق اعتراض در تکمیل آزادی بیان، آزادی مطبوعات مهم ترین ابزار تاثیر گذاری مستقیم مردم است. ما هر گونه تلاشی برای به خشونت کشاندن تظاهرات مردم و سرکوب آن را محکوم می دانیم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۰ دی ۱۳۹۶ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

 

Print Friendly, PDF & Email