چند گفتگو با مهرداد درویش پور: زمینه ها و پیامد انقلاب ایران، چشم انداز آینده و … (ویدیو)

گفتگو با رضا گوهرزاد از برنامه پویش تلویزیون اندیشه درباره انقلاب57

 مهرداد درویش پور به بررسی 4 نظریه درباره انقلاب 57 و علل و عوامل آن و چرایی پیروزی روحانیت می پردازد. او سپس در چهلمین سالگرد انقلاب 57 بابعاد بحران مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، بی افقی آن و ضرورت گذار از آن و سه چشم انداز پیش رو و گفتمان نوستالژی گرایی می پردازد. این گفتگو تا دقیقه ۳۰ طول می کشد، ادامه این ویدیو گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا جعفریان در باره اعتراف گیری های جمهوری اسلامی است.

***

جلسه اندیشکده هجا: آیا امکان بازگشت سلطنت در ایران وجود دارد؟

در گفتگوی  نخست که به دعوت اندیشکده جمهوری خواهان برگزار شد، ابتدا مهرداد درویش پور ضمن بررسی مدل های گوناگون اقتدارهای سیاسی به تجربه اقتدار سنتی (موروثی) و  کاریزماتیک (دینی ) در ایران وضرورت گذار به اقتدار عقلایی (دمکراسی) در قالب جمهوری سکولار پرداخت. او در ادامه ضمن بررسی امکان بازگشت سلطنت به ایران به بررسی نوع رابطه جمهوری خواهان با رضا پهلوی پرداخت. سپس جمشید اسدی، بهروز ستوده، فرید اشکان و حسین علوی به نقد و بررسی دیدگاه های سخنران نخست و ارائه نظرات خود پرداختند و در پایان حضار در جلسه نیز پرسش و دیدگاه های خود را بیان کردند.

***

گفتگو با رادیو عصر جدید : نگاهي به كنفرانس آينده در ورشو- لهستان

در گفتگو با رادیو عصر جدید، مهرداد درویش پور نگاهی ضمن بررسی ماجراجویی های جمهوریی اسلامی در عرصه سیاست خارجی، به برگزاری کنفرانس ورشو ، انگیزه آمریکا از آن، واکنش اتحادیه اروپا، پیامدهای احتمالیی آن و ضرورت واکنش اپوزیسیون ایران و نوع آن میپردازد.

Print Friendly, PDF & Email