در استقبال از تقاضای صدور حکم دادستانی سوئد

اتحاد جمهوری خواهان ایران از تقاضای صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری دادیار پیشین قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران توسط دادستانی سوئد استقبال می کند.
اتهامات حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد ؛
ــ مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67″
ــ قتل عمد” و”جنایت علیه بشریت”
دادستانی سوئد دفاعیات حمید نوری در دادگاه را ادامه خط مشی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی دانسته است.
خانواده های جان باختگان ، داد خواهان کشور وافکارعمومی در انتظار تایید درخواست صدور حکم ابد دادستانی سوئد از جانب قضات دادگاه هستند.
 مسئولین درجه اول جنایات علیه زندانیان سیاسی ایران  بهوش باشند؛
خانواده های جان باختگان و داد خواهان کشور از پای نخواهند نشست!  

هیئت سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۲ آپریل ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  • زرگریان

    کجا چنین مطلبی را مطرح کرده است؟ “دادستانی سوئد دفاعیات حمید نوری در دادگاه را ادامه خط مشی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی دانسته است.” این موضوع” خط مشی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ” چه ارتباطی به دادگاه حمید نوری دارد ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *