فراخوان تجمع بزرگ بازنشستگان در نهم اسفند

بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی برای روز نهم اسفند ماه اعلام تجمع سراسری کرده‌اند. بانستگان در این روز در تهران مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه و در مراگز استان‌ها همزمان مقابل فرمانداری‌ها و استانداری‌ها تجمع خواهند کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران  حمایت خوداز این تجمع‌ها را طی اطلاعیه‌های خود اعلام کرده‌اند.


فراخوان تجمع بزرگ بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی

فرهنگیان شاغل و بازنشسته سراسر کشور بار دیگر با حضور پرشور خود حماسه‌سازان عرصه مطالبات خود خواهند شد.

 وعده دیدار ما:
سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱
ساعت ۱۰
تهران، مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه
مراکز استان‌ها: همزمان فرمانداری‌ و استانداری


از فراخوان تجمع سراسری بازنشستگان در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ حمایت می کنیم

شرایط معیشتی در کشور برای کارگران، مزدبگیران و‌ بازنشستگان به بدترین وضعیت ممکن نسبت به سالهای اخیر رسیده است. افزایش روزانه و نجومی نرخ ارز و گرانی و تورم لجام‌گسیخته سفره کارگران و زحمتکشان را خالی تر از هر زمان دیگری کرده است.

بازنشستگان تامین اجتماعی در سه سال گذشته بطور پیوسته در مناطق مختلف کشور در اعتراض به عدم اجرای همسان سازی حقوق و عدم افزایش حقوق  بازنشستگی متناسب با نرخ واقعی تورم به خیابان ها آمده اند، اما حاکمیت بجای رسیدگی به مطالبات برحق و ابتدایی بازنشستگان بارها به سرکوب و برخوردهای امنیتی و پلیسی و بازداشت معترضین متوسل شده است.  با اینوجود، اعتراضات بازنشستگان بخصوص به مناسبت «یکشنبه های اعتراضی»  در دهها شهر در سراسر کشور ادامه داشته است.

سازمانها و گروه های مختلف بازنشستگان، با شعارهایی همچون «فقط کف خیابون میاد به دست حقمون»، و «دوز و کلک کافیه، سفره ما خالیه» در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی و گسترش فقر و نامنی اقتصادی، فراخوانی برای تجمع سراسری در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ صادر کرده اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی حومه ضمن حمایت از فراخوان تجمع ۹ اسفند، خواهان اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ‌افرایش حقوق بازنشستگی متناسب با نرخ واقعی تورم می باشد،  و از همه همکاران بازنشسته و شاغل تقاضا داریم در این تجمعات شرکت کنند.

زمان: سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱
ساعت ۱۰  صبح
تهران: مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه
مراکز استان‌ها: همزمان فرمانداری‌ و استانداری

چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از فراخوان تجمع بازنشستگان ۹ اسفند

همکاران گرامی

در روزهایی که تورم به صورت روزانه در حال رشد بوده و شاهد افزایش نرخ همه کالاها و خدمات به صورت روزانه هستیم و از طرف دیگر مسئولان اقتصادی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته نیستند.
این شرایط  باعث کاهش قدرت خرید  برای  اکثریت مردم شریف شده و ادامه زندگی حداقلی را برای قشر بازنشسته بسیار دشوار نموده ضمنا وعده “همسان‌سازی حقوق بازنشستگانِ” هم به بوته فراموش سپرده شده است

در نتیجه‌ی این شرایط نابسامان فراخوانی برای تجمع ۹ اسفند توسط گروه های بازنشستگان صادر گردیده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن حمایت همه جانبه از فراخوان تجمع ۹ اسفند خواهان اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری می‌باشد. در پایان از همه همکاران بازنشسته و شاغل تقاضا داریم در این تجمع شرکت کنند

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

برگرفته از سایت به پیش

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *