برای حقوق برابر زنان در همه زمینه ها، علیه قوانین و سنت های ضد زن، به سوی ایجاد تشکل سراسری زنان!

از اولین جرقه مبارزه برای برابرحقوقی زنان در جهان و رفع ستم علیه آنان در ۸ مارس سال ۱۸۷۵ در آمریکا، نزدیک به ۱۴۰ سال می گذرد. اما تاریخ تبعیض و خشونت علیه زنان به چندین هزاره می رسد. این خشونت ها نه فقط در قوانین بسیاری از کشورها مهر قانونی خورده اند، بلکه تبعیض هایی نیز که به لحاظ […]

» ادامه

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران در رابطه با ادعاهای اخیر پرویز ثابتی پای صحبت شاهدان شکنجه در رژیم گذشته محمد اعظمی، حسین بهبودی، ویدا حاجبی تبريزي ، اسماعیل ختایی، منوچهر مختاری، … تاريخ: شنبه ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۰ برابر با 10 مارس 2012 ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: […]

» ادامه

منشور اتحاد جمهوری خواهان ايران

مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادي‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است.

» ادامه

ده نکته درباره انتخابات مجلس نهم

– مفهوم و معنای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با معنای رایج آن در غرب تفاوت معینی دارد. آنچه در ایران تحت عنوان انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری برگزار می شود عبارت است ایجاد یک فرصت برای گروه بندی های درون نظام که از طریق مراجعه به آرای عمومی به بخشی از مواضع قدرت در نظام حکومتی ایران، قوای مجریه […]

» ادامه

ملیحه محمدی فعال سیاسی و روزنامه نگار مقیم آلمان است.

این انتخابات یکی دیگر از نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران و زمینه ساز تحول درون زایی همچون رویداد دوم خرداد خواهد بود. با این تفاوت که از دل آن تحول، یک تعبیر امروزین و دموکراتیک برای حکومت کردن و یک شیوه برای مبارزه سیاسی به عرصه درآمد، و این بار نگاه تازه ای به حکومت مداری رسمیت می یابد که […]

» ادامه

بيانيه جمهوری‌خواهان؛ برای اتحاد جمهوری خواهان ايران

همراه با امضاها بيانيه جمهوری‌خواهان؛ برای اتحاد جمهوری خواهان ايران ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۲، ۱۵ مه ۲۰۰۳ پس از يک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق آرمانهای ديرپای خويشند. تـجربه بيست و چهار سال حاکميت دينی، تحول ذهنيت و فرهنگ سياسی مردم و بروز گرايش‌های […]

» ادامه
1 2 3