چالش های ۹۸ و نقش مردم

پرداختن به چالش های ۹۸ بدون نگاهی به تاریخ ۴۰ ساله‌‌ی کشور ما امکانپذیر نیست. مردم ما امروز آن چیزی را درو می‌کنند که رژیم جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال حیاتش کاشته ‌است. گرچه کشور ما در طول این سال‌ها همواره با تنش و بحران مواجه بوده‌است، اما به‌جرات می توان گفت که امسال، یعنی سال ۱۳۹۸ بحرانی ترین […]

» ادامه

ادامه هراس افکنی و سرکوب آزادی در ایران

بار دیگر دستگاه سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی به میدان آمد و سه نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران را با اتهام هایی دورغین و واهی به زندان های طولانی محکوم کرد . امری که البته در چهل سال عمر این نظام سرکوبگر و ضد آزادی هیچ تازگی ای ندارد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه 26 اردیبهشت خود با اشاره […]

» ادامه
1 2 3 4