چرا باید انتخابات را تحریم کرد؟

«همگامی» از مردم شریف ایران دعوت می کند که  با دوری جستن از صندوق های رای فرمایشی، اراده خود برای تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی، تداوم اعتراضات جنبشی و رویکرد جامعه‌محور را نشان داده، اجازه ندهند که حکومت از رای آنها برای احيا مشروعيت از دست رفته سوء استفاده کند.

 تحريم هدفمند انتخابات فرمایشی همچنین گامی مهم در نه گفتن به جمهوری‌اسلامی و در راستای خواست‌های جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و پيوند زدن امتناع از رای به اعتراضات خیابانی است.

به نظر «همگامی» ماندن مردم در خانه و خالی کردن خیابان‌ها و اماکن عمومی و همچنین مستند سازی حوزه‌های رای‌گیری خلوت به هر شیوه ممکن، روش‌های مناسبی برای شکست صحنه‌‌آرائی انتخاباتی حکومت و عددسازی برای بالابردن تقلبی نرخ مشارکت هستند.

فرزانه عظیمی، فعال سیاسی


مهدی فتاپور، تحلیلگر سیاسی و عضو همگامی


همایون مهمنش، عضو هیئت اجرایی جبهه ملی خارج کشور


صادق شجاعی، تحلیلگر سیاسی، عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران


محمود جعفری عضو اجرایی، سیاسی جبهه ملی ایراناروپا

Print Friendly, PDF & Email

One comment

 • انتصابات را انتخابات ننامیم

  برای رسیدن به انتخابات، باید “انتصابات” یا انتخابات جعلی رانتخوار بدون حزب تک-حزبی متملقان زمین-خوار با گماشته های کرایه ای صلاحیت شده توسط اجاره ای های شورای نگهبانی از دیکتاتوری زبان خدای شرکین نوکر استعمار را تحریم کرد.

  برای رسیدن به “انتخابات” باید “انتصابات” دیکتاتوری شرکین کافران برده دار سارق و قاتل در پوشش مذهب را تحریم کرد تا اینکه میزان تقلبشان به حد نهایی روسی برسد.

  برای رسیدن به “انتخابات” باید “انتصابات” را تحریم کرد.

  محصول دیکتاتوری، افزایش فاشیسم، افزایش اعدام و مرگ و پراید و فقر و فساد و اختلاس و چاپلوسی و ریاکاری و نفاق و تبعیض است

  محصول دیکتاتوری، افزایش نارضایتی تدریجی است و افزایش خودانهدامی کشور در طول زمان است. از اینرو، دیکتاتور، زمانیکه در بین به اصطلاح خودی ها فرا گرفته شده است. توسط فساد مفتخواری و رانتخواری و مردمکشی و سرکوبگری و جنگ افروزی و گرفتن ثروت و آزادی مردم توسط به اصطلاح خودیها زمینه سقوط خودش را فراهم می کند. منتها، باید زمانش طی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *